Over de RSD

RSD de Liemers is de sociale dienst voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Op deze pagina leest u wat wij doen voor de inwoners van de Liemers op het gebied van Werk en Inkomen.

Wat doet de RSD

Wij verzorgen de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Dit doen wij voor de inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Lees meer.

Kernwaarden RSD

Wij werken volgens ons DNA, dat bestaat uit drie kernwaarden: Perspectief, Maatwerk en Vakmanschap. Lees meer.

Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de Turmac Cultuurfabriek, waar het kantoor van RSD de Liemers gevestigd is. Daarom gelden er huisregels. Lees meer.

Werken bij de RSD

Bij RSD de Liemers zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s. Lees meer.

Cliëntenraad

De RSD cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten van de RSD, als het gaat over werk en inkomen. Lees meer.

Klanttevredenheid

De RSD vraagt regelmatig aan haar klanten wat zij vinden van de dienstverlening die de RSD biedt. Hiervoor wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Lees meer

Webpanel

Wij vinden de mening van inwoners over onze website heel belangrijk. Daarom vragen wij de mening van het RSD Webpanel. Lees meer.

Verordeningen en beleid

Wanneer een gemeente beleid maakt, legt de gemeente de afspraken hierover vast in een verordening. In de verordening staan rechten en plichten genoemd. Een verordening geeft daarmee de spelregels voor het betreffende beleid weer. Lees meer.

Klacht indienen

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door de RSD wordt geholpen. Lees meer.

Bezwaar maken, in beroep gaan en voorlopige voorzieningen

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van de RSD over uw uitkering. Lees meer.

Social Return

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en RSD de Liemers maken gebruik van sociale voorwaarden bij aanbestedingen. Lees meer.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

RSD de Liemers werkt mee aan regionale projecten die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. Deze participatie vindt plaats in samenwerking met de centrumgemeente Arnhem. Lees meer.

SDL Jaarverantwoording

Samenwerking de Liemers (SDL) is een samenwerkingsverband van RID de Liemers (Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar) en RSD de Liemers (Regionale Sociale Dienst voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar). Lees meer.