Over de RSD

 • Werken bij de RSD

  Bij RSD de Liemers zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s

 • Social Return (SROI)

  De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en RSD de Liemers maken gebruik van sociale voorwaarden bij aanbestedingen

 • SDL jaarverantwoording

  Samenwerking de Liemers (SDL) is een samenwerkingsverband van RID de Liemers (Regionaal ICT en Inkoop Dienstencentrum voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar) en RSD de Liemers (Regionale Sociale Dienst voor de gemeente Duiven, Westervoort en Zevenaar).

 • Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

  RSD de Liemers werkt mee aan regionale projecten die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. Deze participatie vindt plaats in samenwerking met de centrumgemeente Arnhem.

 • Verordeningen en beleid

  Wanneer een gemeente beleid maakt, legt de gemeente de afspraken hierover vast in een verordening. In de verordening staan rechten en plichten genoemd. Een verordening geeft daarmee de spelregels voor het betreffende beleid weer.

 • Bezwaar maken, in beroep gaan en voorlopige voorzieningen

  Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de beslissing van de RSD over uw uitkering.

 • Wat doet RSD de Liemers?

  Wij verzorgen de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Dit doen wij voor de inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar

 • Klacht indienen

  Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door de RSD wordt geholpen.

 • Kernwaarden RSD de Liemers

  Wij werken volgens ons DNA, dat bestaat uit drie kernwaarden: Perspectief, Maatwerk en Vakmanschap

 • Webpanel

  Wij vinden de mening van inwoners over onze website heel belangrijk. Daarom vragen wij de mening van het RSD Webpanel.

 • Huisregels

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de Turmac Cultuurfabriek, waar het kantoor van RSD de Liemers gevestigd is. Daarom gelden er huisregels.

 • Cliëntenraad

  De RSD cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten van de RSD, als het gaat over werk en inkomen.