Huisregels

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de Turmac Cultuurfabriek, waar het kantoor van RSD de Liemers gevestigd is. Daarom gelden er huisregels.

Overzicht huisregels

 • Film- en video-opnames mogen, alleen met toestemming van iedereen die er op staat, gemaakt worden
 • Voor uw en onze veiligheid is er wél camerabewaking
 • Voorkom agressie en geweld
 • Praat rustig en met respect
 • Alleen hulp- en geleidehonden zijn welkom
 • Dit gebouw is rook- en drugsvrij
 • Alcohol drinken? Alleen in de horeca, bij filmvertoningen en evenementen
 • Bij strafbare feiten doen wij aangifte bij de politie
 • Voorwerp gevonden? Geef het af bij één van de balies
 • Let op uw spullen!
 • Bij verlies en diefstal bent u zelf aansprakelijk
 • Bij RSD de Liemers mag u geen gezichtsbedekkende kleding dragen

Wij vragen u om u aan deze regels te houden. Ook moet u de instructies van medewerkers in de Turmac Cultuurfabriek opvolgen. Doet u dit niet, dan kunnen wij u de toegang tot de hal (tijdelijk) weigeren. Als het nodig is, doen wij aangifte bij de politie.

Toezicht en maatregelen

Als u zich niet aan de huisregels houdt, kunnen we volgende maatregelen nemen:

 • het gesprek afbreken en u wegsturen
 • een mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing geven
 • wij verbieden u in de wachtruimte van de RSD in de Turmac Cultuurfabriek te komen. U mag ook niet bellen of mailen met medewerkers van de RSD
 • uw uitkering tijdelijk verlagen
 • aangifte doen bij de politie

Als er schade is ontstaan, moet u die betalen.