Kernwaarden RSD de Liemers

Wij werken volgens ons DNA, dat bestaat uit drie kernwaarden: Perspectief, Maatwerk en Vakmanschap

RSD de Liemers is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. De drie Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar hebben RSD de Liemers hiervoor opdracht gegeven.

Ons doel is zoveel mogelijk mensen, die een bijstandsuitkering krijgen, te helpen weer werk te vinden. Door te werken, worden zij financieel onafhankelijk en hebben zij geen uitkering meer nodig. Dat kan betaald werk zijn, parttime of fulltime of vrijwilligerswerk. Bij het vinden van werk zijn de mogelijkheden en wensen van de klanten leidend. Met deze opdracht willen we bijdragen aan een duurzame, inclusieve Liemerse arbeidsmarkt. Om dit te bereiken werken wij met partners in het sociaal domein. Wij zijn als netwerkorganisatie de verbindende factor.

Wij werken volgens ons DNA, dat bestaat uit drie kernwaarden:

  • Perspectief: We zoeken samen met de inwoners naar een aantrekkelijk vooruitzicht en doen een beroep op zelfstandigheid en eigen kracht
  • Maatwerk: We onderzoeken samen met de betreffende inwoner en onze netwerkpartners de wensen en de mogelijkheden van deze inwoners en doen wat nodig is
  • Vakmanschap: Wij zijn professionals. We werken methodisch en bieden continuïteit. Onze medewerkers zijn (zelf)kritisch, hebben een lerende houding en zoeken actief de samenwerking met de netwerkpartners

We leveren maatwerk en proberen zoveel mogelijk passend werk te leveren. Passend wil zeggen dat het werk past bij de mogelijkheden van de klant en zijn of haar interesses. We kijken ook naar wat de klant nodig heeft om eventueel weer in te stromen op de arbeidsmarkt. Dit doen we samen met de klant en onze netwerkpartners.

Wij maken ons sterk voor onze klant, voor Maatwerk naar werk en inkomen!

DNA RSD Maatwerk Perspectief Vakmanschap