Klanttevredenheid

De dienstverlening aan klanten is belangrijk. Daarom vraagt de RSD regelmatig aan haar klanten wat zij van de dienstverlening vinden. Dit doen we door een klanttevredenheidsonderzoek.

De RSD heeft begin 2023 IO Research opdracht gegeven voor een klanttevredenheidsonderzoek. Klanten die gebruik maken van de dienstverlening van de RSD zijn gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Ruim 25% van de klanten heeft de vragenlijst ingevuld.

RSD de Liemers krijgt een gemiddeld rapportcijfer van een 7,6. De antwoorden en tips van klanten zijn omgezet in een actielijst waarmee de RSD haar dienstverlening gaat verbeteren. Deze actielijst is besproken met de RSD Clëntenraad.