help-support iconCliëntenraad

De RSD Cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten van de RSD, als het gaat over werk en inkomen.

Cliëntenraad RSD de Liemers

De RSD heeft een cliëntenraad. Zij brengt advies uit aan de gemeenten over alles wat te maken heeft met de bijstandsuitkering.

Heeft u vragen of opmerkingen voor of over de Cliëntenraad? Of u wilt zelf mee praten, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter. U kunt een brief sturen naar

RSD de Liemers
Ter attentie van de Cliëntenraad
Kerkstraat 27d
6901 AA Zevenaar 

De Cliëntenraad is ook per mail bereikbaar. U kunt een e-mail sturen naar clientenraad@rsddeliemers.nl

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan RSD de Liemers. Het gaat over de uitvoering en het beleid van de Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ. Door onafhankelijk advies te geven, behartigt zij de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

De RSD voegt het advies van de Cliëntenraad toe aan alle beleidswijzigingen en verordeningen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

De Cliëntenraad bestaat uit leden uit de drie Liemerse gemeenten, met een onafhankelijke voorzitter.

Overzicht leden Cliëntenraad

Naam Functie
De heer H. van Bussel voorzitter
Mevrouw L. Meijer lid
Mevrouw Y. Richters lid
De heer H. de Graaf lid
De heer P. Ravesloot lid
De heer W. Te Kampe lid
Mevrouw P. Brattinga vice voorzitter
De heer F. Godschalk lid
De heer M. Elbertsen lid
Mevrouw B. Jonker lid
Mevrouw D. Hogenkamp contactpersoon RSD
De heer R. van Vuure plv. contactpersoon RSD