Cliëntenraad

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD) over de uitvoering en beleid van de Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ. Door onafhankelijk advies te geven behartigt zij de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

Voor vragen of opmerkingen:

  • e-mail: wimtekampe@hetnet.nl
  • brief: Regionale Sociale Dienst (RSD) de Liemers
    t.a.v. de cliëntenraad
    Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Goed om te weten

De RSD voegt het advies toe aan alle beleidswijzigingen en verordeningen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

De cliëntenraad voor de uitkeringsgerechtigden bestaat uit leden uit de vier Liemerse gemeenten, met een onafhankelijke voorzitter.

Naam Functie Woongemeente
Dhr. H. van Bussel voorzitter Zevenaar
Dhr. W. Tekampe secretaris/lid Duiven
Mw. G van de Sluijs-Uffing lid Westervoort
Mw. N. van der Zouwen lid Westervoort
Dhr. J. Kemerink lid Westervoort
Mw. P. Brattinga lid Zevenaar
Mw. A. Snoeijen lid Zevenaar
Dhr. M. Geerdinck lid Zevenaar
Dhr. M. Freriks lid Westervoort
Mw. L. Bosma lid Westervoort
Mw. C. van Aggelen contactpersoon RSD n.v.t.
Dhr. R. van Vuure plv. contactpersoon RSD n.v.t.