Cliëntenraad

De RSD Cliëntenraad komt op voor de belangen van de klanten van de RSD, als het gaat over werk en inkomen.

Cliëntenraad RSD de Liemers

De RSD heeft een cliëntenraad. Zij brengt advies uit aan de gemeenten over alles wat te maken heeft met de bijstandsuitkering.

Heeft u vragen of opmerkingen voor of over de Cliëntenraad? Of u wilt zelf mee praten, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter. U kunt een brief sturen naar

RSD de Liemers
Ter attentie van de Cliëntenraad
Kerkstraat 27d
6901 AA Zevenaar 

De Cliëntenraad is ook per mail bereikbaar. U kunt een e-mail sturen naar clientenraad@rsddeliemers.nl

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan RSD de Liemers. Het gaat over de uitvoering en het beleid van de Participatiewet, Bbz, IOAW en IOAZ. Door onafhankelijk advies te geven, behartigt zij de belangen van de uitkeringsgerechtigden.

De RSD voegt het advies van de Cliëntenraad toe aan alle beleidswijzigingen en verordeningen die voorgelegd worden aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders.

De Cliëntenraad bestaat uit leden uit de drie Liemerse gemeenten, met een onafhankelijke voorzitter.

Overzicht leden Cliëntenraad

NaamFunctie
De heer H. van Busselvoorzitter
Mevrouw L. Meijerlid
Mevrouw Y. Richterslid
De heer H. de Graaflid
De heer P. Raveslootlid
De heer W. Te Kampelid
Mevrouw P. Brattingavice voorzitter
De heer F. Godschalklid
De heer M. Elbertsenlid
Mevrouw B. Jonkerlid
Mevrouw D. Hogenkampcontactpersoon RSD
De heer R. van Vuureplv. contactpersoon RSD