Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

RSD de Liemers werkt mee aan regionale projecten die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit. Deze participatie vindt plaats in samenwerking met de centrumgemeente Arnhem.

2013 t/m 2019

Inzet op persoonlijk contact met en begeleiding van inwoners om stappen te kunnen zetten richting werk.

2021 - AMIF

Project in samenwerking met Graafschap College, Doetinchem om het opvang- en asielbeleid te verbeteren door middel van subsidie uit het Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF). Binnen dit project wordt gewerkt aan activeren van asielzoekers, het verbeteren van hun welbevinden, het versterken van de samenwerking binnen de vreemdelingenketen.

2021 - REACT-EU-2020-2022

Samen de centrumgemeente Arnhem gaat de RSD deelnemen aan een project ter bevordering van crisisherstel in de context van de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan én ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Dit project wordt gefinancierd met behulp van REACT-EU-2020-2022 subsidie van de Europese Unie.

Voor de RSD betekent dit:
Het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten gericht op

  • de bestrijding van de jeugdwerkeloosheid
  • de bevordering van de aansluiting van praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs
  • het vergroten van de mogelijkheden tot arbeidsinpassing
EU - Europees Sociaal Fonds

2021 t/m 2027 - ESF+

RSD de Liemers ontvangt een bedrag uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+ 2021-2027). Deze subsidie is voor de uitvoering van re-integratieactiviteiten om kwetsbare werkenden en werkzoekenden te ondersteunen.

Het Europees Sociaal Fonds is een Europees initiatief en ondersteunt structurele verbeteringen bij werkgelegenheid. Ook wordt gezorgd voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid, gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden.

Logo EU-sterren - Medegefinancierd door de Europese Unie