Digitale toegankelijkheid

RSD de Liemers vindt het belangrijk dat iedereen onze informatie makkelijk kan gebruiken, bekijken en vinden. Daarom maken wij onze websites en apps digitaal toegankelijk. Dit doen we op basis van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overzicht websites en apps

Op www.rsddeliemers.nl/toegankelijkheid/overzicht staan de websites en apps van de RSD. Voor deze websites zijn wij verantwoordelijk of wij delen deze verantwoordelijkheid met een andere organisatie. In het overzicht staat per website een link naar de bijbehorende toegankelijkheidsverklaring, zodra deze beschikbaar is.

Het volledig aan de toegankelijkheidseisen laten voldoen van alle websites en apps kost tijd en geld. Hierbij zijn wij vaak ook afhankelijk van andere partijen. Daarom lossen wij toegankelijkheidsproblemen stap voor stap op. Websites die belangrijk zijn voor de dienstverlening aan veel bezoekers krijgen hierbij voorrang. Het gaat dan bijvoorbeeld om de hoofdwebsite www.rsddeliemers.nl en de RSD app.

Maatregelen

RSD de Liemers neemt verschillende maatregelen om de digitale toegankelijkheid te verbeteren. De volgende maatregelen hebben we al genomen:

  • We laten onze websites toetsen door een onafhankelijke organisatie.
  • Het leesniveauexterne-link-icoon van de teksten op onze website is B1. Komt u toch een moeilijke tekst of een moeilijk woord tegen? Laat het ons weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar website@rsddeliemers.nl.
  • Er zijn en worden afspraken gemaakt met leveranciers om de toegankelijkheidseisen toe te passen.
  • Niet-toegankelijke informatie en documenten worden verwijderd of vervangen door een toegankelijk alternatief.
  • (Invulbare) pdf-formulieren op onze website worden stap voor stap vervangen door toegankelijke digitale formulieren.
  • Digitale toegankelijkheid is een voorwaarde bij het inkopen of het (verder) ontwikkelen van websites en apps.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Of ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van onze websites of app? Laat het ons weten via website@rsddeliemers.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Wij beoordelen dan uw melding, proberen het probleem op te lossen of bieden u, als dat mogelijk is, een alternatief.

Links

Op de website www.digitoegankelijk.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.