Wat doet RSD de Liemers?

RSD de Liemers (Regionaal Sociale Dienst) verzorgt in de Liemers de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Dit doen wij voor de inwoners van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

De RSD helpt mensen bij het vinden van werk. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop. Lukt dat nog niet? Dan wordt tijdelijk inkomensondersteuning geboden in de vorm van een uitkering. Dit geld is bestemd voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud en de vaste lasten. Dit gebeurt op basis van de volgende wetten:

Begeleiding naar werk

De RSD zorgt ervoor dat werkzoekenden deskundige hulp krijgen bij het vinden van een baan. De RSD werkt hierin nauw samen met:

 • Werkgeversservicepunt-Midden-Gelderland (WSP-MG)
 • het bedrijfsleven
 • de ROC’s in de regio
 • het UWV-WERKbedrijf
 • re-integratiebedrijven
 • uitzendorganisaties
 • de Kamer van Koophandel

Ondersteuning van werkgevers en kandidaten

Wilt u, als werkgever, een kandidaat van de RSD een baan aanbieden? Dan houden wij contact met de kandidaat als die bij u aan het werk is. Wij houden de vinger aan de pols, zodat we samen werken aan een duurzame match. Denk daarbij aan:

 • werk-fit trajecten (gericht op het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt)
 • praktijkgerichte opleidingen
 • jobcoaching voor werkgever, leidinggevende en werknemer
 • subsidie en financiële regelingen
 • proefplaatsingen, praktijkroute en werkplekvoorziening
 • loonwaardemeting