Wat doet RSD de Liemers?

RSD de Liemers verzorgt de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid. Dit doet zij voor de inwoners van de drie gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

RSD begeleidt mensen bij het vinden van werk. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop, maar indien dat niet lukt, wordt tijdelijk inkomensondersteuning geboden in de vorm van een uitkering. Dit geld is bestemd voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Dit gebeurt op basis van de volgende wetten:

 • Participatiewet (PW)
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Begeleiding naar werk

De RSD zorgt ervoor dat werkzoekenden deskundige hulp krijgen bij het vinden van een baan. De RSD werkt hierin nauw samen met:

 • WerkgeversServicePunt-Midden-Gelderland (WSP-MG)
 • het bedrijfsleven
 • de ROC’s in de regio
 • het UWV-WERKbedrijf
 • re- integratiebedrijven
 • uitzendorganisaties
 • de Kamer van Koophandel