Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Wat doet RSD de Liemers?

RSD de Liemers verzorgt de uitvoering van een aantal wetten en regelingen op het gebied van werk en sociale zekerheid. Dit doet zij voor de inwoners van de drie gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.

RSD begeleidt mensen bij het vinden van werk. Re-integreren op de arbeidsmarkt staat voorop, maar indien dat niet lukt, wordt tijdelijk inkomensondersteuning geboden in de vorm van een uitkering. Dit geld is bestemd voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Dit gebeurt op basis van de volgende wetten:

 • Participatiewet (PW)
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW)
 • Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ)
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Begeleiding naar werk

De RSD zorgt ervoor dat werkzoekenden deskundige hulp krijgen bij het vinden van een baan. De RSD werkt hierin nauw samen met:

 • WerkgeversServicePunt-Midden-Gelderland (WSP-MG)
 • het bedrijfsleven
 • de ROC’s in de regio
 • het UWV-WERKbedrijf
 • re- integratiebedrijven
 • uitzendorganisaties
 • de Kamer van Koophandel

Ondersteuning van werkgevers en kandidaten

Als u als werkgever een kandidaat van de RSD een baan wilt aanbieden, houdt het voor ons niet op als een kandidaat aan het werk is. Wij houden de vinger aan de pols, zodat we samen werken aan een duurzame match. Denk daarbij aan:

 • Werk-fit traject (gericht op het overbruggen van de afstand tot de arbeidsmarkt).
 • Praktijkgerichte opleidingen.
 • Jobcoaching voor werkgever, leidinggevende en werknemer.
 • Subsidie en financiële regelingen.
 • Proefplaatsingen, praktijkroute en werkplekvoorziening.
 • Loonwaardemeting.