Klacht indienen

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door de RSD wordt geholpen.

Heeft u een klacht?

Bent u niet tevreden over de manier waarop u wordt geholpen door de RSD? Dan kunt u een klacht indienen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • de RSD is niet bereid een fout te herstellen
 • de informatie die de RSD u geeft, is onjuist
 • u wordt niet netjes behandeld of te woord gestaan
 • de behandeling van uw uitkering en re-integratie verloopt niet op de juiste manier
 • u heeft geen antwoord gekregen op uw brief/e-mail

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering die u op papier hebt ontvangen. In dat geval kunt u alleen bezwaar maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om beslissingen als:

 • weigering van een uitkering of
 • terugvordering van de uitkering of
 • de ingangsdatum van de uitkering of
 • de hoogte van de uitkering

Meer informatie over het indienen van een bezwaar

Voorkomen kan ook

Als u iets niet bevalt in de manier waarop de RSD u helpt, kunt u natuurlijk ook in gesprek gaan. In een goed gesprek kan veel worden opgelost. Maak een afspraak en kijk of u er tijdens dat gesprek uit kunt komen. Wij zijn bereid fouten onder ogen te zien. Wij willen naar u luisteren als u ergens kritiek op hebt.

Een klacht indienen

Als het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u een formele klacht indienen. Dat kunt u zelf doen maar u kunt zich ook laten bijstaan door de Sociale raadsliedenexterne-link-icoon.

Stuur of mail een brief en leg uit

 • wat uw klacht is
 • wanneer de klacht is ontstaan
 • over welke medewerker het gaat

Zet onder uw brief uw handtekening. Zonder handtekening kunnen wij u klacht niet bespreken.

De klacht kunt u sturen naar:
RSD de Liemers
Kerkstraat 27d
6901 AA Zevenaar

U kunt ook digitaal een klacht indienen. Gebruik hiervoor het digitale klachtenformulierexterne-link-icoon. Dit formulier kunt u invullen met uw DigiD. Dit vervangt uw handtekening.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directeur of het afdelingshoofd van de RSD. De directeur of het afdelingshoofd nodigt u uit voor een gesprek. Ook vindt er een gesprek plaats met degene waarover de klacht gaat. Aan de hand van de gevoerde gesprekken krijgt u van de klachtenbehandelaar schriftelijk bericht over de klachtafhandeling.

Niet eens met de beslissing?

Het kan natuurlijk gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop de klacht is afgehandeld. Bent u het niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken nadat u de beslissing hebt ontvangen, uw klacht voorleggen aan de
Nationale Ombudsmanexterne-link-icoon
Postbus 93122
2509 AC Den Haag