Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Aanvragen uitkering

Als u 18 jaar of ouder bent en geen of te weinig geld heeft om van te leven, kunt u mogelijk een bijstandsuitkering (een Participatie Wet-uitkering) of IOAW uitkering krijgen. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de mogelijkheid om kosten te delen met medebewoners. Voordat u een uitkering aanvraagt, wordt van u verwacht dat u eerst zelf heeft geprobeerd om betaald werk te vinden. Wanneer dit niet kan of onvoldoende is gelukt, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt het

U gaat naar www.werk.nl en klikt op bijstandsuitkering aanvragen. Daarna logt u in. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen Digi-D? Dan kunt u deze aanvragen bij de belastingdienst.  Als u getrouwd bent of samenwoont vraagt u de uitkering samen met uw partner aan. Nadat u het digitale aanvraagformulier heeft ingevuld, verzendt u dit formulier. U krijgt dan een bevestiging dat uw aanvraag is ontvangen door de RSD.

Vergeet niet om binnen 2 werkdagen telefonisch contact op te nemen om uw aanvraag te activeren. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (0316) 279 533. Belt u pas na twee werkdagen, dan zal uw uitkering pas ingaan vanaf de datum waarop u belt met de RSD en uw aanvraag hebt geactiveerd.

Lukt het u niet om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen? Bel dan de receptie van de RSD, telefoon( 0316) 279 533. U kunt ons ook bezoeken. De informatiebalie is elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur geopend.

Jonger dan 27 jaar?

Jongeren onder de 27 jaar kunnen niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Nadat u zich gemeld heeft bij de RSD de Liemers, wordt u uitgenodigd voor een informatie- en adviesgesprek en krijgt u een zogenaamde zoektijd van 4 weken. Tijdens deze 4 weken wordt van u verwacht dat u actief naar werk of naar een (vervolg)opleiding zoekt. Wanneer het niet is gelukt om werk te vinden of weer te starten met een opleiding of wanneer werken of studeren niet mogelijk is, kunt u zich na 4 weken bij de RSD de Liemers terug melden om een uitkering aan te vragen.

IOAW uitkering

U kunt mogelijk een IOAW-uitkering krijgen wanneer u:

  • geen of te weinig inkomen heeft om van te leven én
  • geboren bent voor 1 januari 1965 én
  • na uw 50e jaar werkloos bent geworden én
  • recht op een WW-uitkering heeft gehad én
  • de volledige uitkeringsduur van de WW heeft bereikt

U volgt de normale aanvraagprocedure, er wordt dan getoetst of u voor een IOAW uitkering in aanmerking komt.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woonsituatie en of u de kosten met medebewoners kunt delen. U vindt de actuele bedragen in de klantenmap.

Behandeling van de aanvraag

Als uw aanvraag is geactiveerd, wordt u uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de rechten en verplichtingen van de bijstandsuitkering. Na deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd om een test te maken. Uit deze test komt naar voren waar uw kansen, mogelijkheden en interesses voor toekomstig werk liggen.  Vervolgens krijgt u 5 werkdagen de tijd om te overwegen of u de aanvraag van de uitkering wilt voortzetten.

Wanneer dit het geval is, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De RSD zal u laten weten welke documenten u mee moet nemen naar dit gesprek. Aan de hand van wat u tijdens de intake vertelt en de documenten, zal worden beoordeeld of u recht heeft op een uitkering. De RSD de Liemers zal correct met deze informatie omgaan en deze informatie volgens de wet en regelgeving verwerken. Kort na het intakegesprek krijgt u een brief waarin staat vermeld of u een uitkering krijgt. En zo ja, welk bedrag u krijgt en per welke datum. Wanneer u een uitkering krijgt, wordt u uitgenodigd om uw mogelijkheden om (weer) aan het werk te gaan te bespreken en om hierover afspraken te maken.

Kan ik een voorschot krijgen? 

Wanneer er na 4 weken nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag, kunt u een voorschot krijgen. Dit voorschot is gelijk aan 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat het redelijk zeker moet zijn dat u recht heeft op een uitkering. Dit betekent dat alle benodigde documenten ingeleverd moeten zijn en er geen twijfels zijn over bijvoorbeeld uw verblijfplaats. 

Bent u jonger dan 27 jaar, dan kunt u na 4 weken geen voorschot krijgen, omdat u pas na 4 weken een aanvraag kunt indienen.
 

Aanvraag van een IOAW uitkering

U kunt mogelijk een IOAW-uitkering krijgen wanneer u:

  • geen of te weinig inkomen heeft om van te leven én
  • geboren bent voor 1 januari 1965 én
  • na uw 50e jaar werkloos bent geworden én
  • recht op een WW-uitkering heeft gehad én
  • de volledige uitkeringsduur van de WW heeft bereikt

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomen, gezinssamenstelling en wanneer u een alleenstaande bent de mogelijkheid om kosten te delen met medebewoners. Voordat u een IOAW-uitkering aanvraagt, wordt van u verwacht dat u eerst zelf heeft geprobeerd om betaald werk te vinden. Wanneer dit niet kan of onvoldoende is gelukt, kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.