Uitkeringsbedragen Participatiewet

Informatie over de uitkeringsbedragen Participatiewet (PW). Wat is de invloed van de gezinssituatie op het uitkeringsbedrag?

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende normbedragen:

Uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd

Bedrag incl. VTBedrag excl. VTBedrag VT
getrouwd/samenwonend/gezin€ 1.834,04€ 1.742,34€ 91,70
alleenstaande ouder€ 1.283,83€ 1.219,64€ 64,19
alleenstaande€ 1.283,83€ 1..219,64€ 64,19
VT = Vakantietoeslag

Als iemand anders de woonlasten betaalt of als u geen woonlasten heeft, vindt er een verlaging plaats van € 183,40 per maand.

Uitkeringsbedragen per maand voor personen tussen 21 jar en de pensioengerechtigde leeftijd en die met meerdere mensen in één huis wonen

Bedrag incl. VTBedrag excl. VTBedrag VT
2 persoonshuishouding€ 917,02€ 871,17€ 45,85
3 persoonshuishouding€ 794,75€ 755,01€ 39,64
4 persoonshuishouding€ 733,62€ 696,94€ 36,68
5 persoonshuishouding€ 696,94€ 622,09€ 34,85
6 persoonshuishouding€ 672,48€ 638,86€ 33,62
7 persoonshuishouding€ 655,01€ 622,26€ 32,75
8 persoonshuishouding€ 641,91€ 609,81€ 32,10
VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen
Bedrag incl. VTBedrag excl. VTBedrag VT
alleenstaande€ 316,94€ 301,09€ 15,85
getrouwd/samenwonend/gezin,
beide personen 18,19 of 20 jaar
€ 633,88€ 602,19€ 31,69
getrouwd/samenwonend/gezin,
één persoon 21 jaar of ouder
€ 1.233,96  € 1.172,26€ 61,70
VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 18 tot 21 jaar met één of meer kinderen
Bedrag incl. VTBedrag excl. VTBedrag VT
alleenstaande€ 316,94€ 301,09€ 15,85
getrouwd/samenwonend/gezin,
beide personen 18,19 of 20 jaar
€ 1.000,69€ 950,66€ 50,03
getrouwd/samenwonend/gezin,
één persoon 21 jaar of ouder
€ 1.600,77€ 1.520,73€ 80,04
VT = Vakantietoeslag

Bedragen per maand voor personen van 21 jaar en ouder verblijvend in een inrichting*
Bedrag incl. VTBedrag excl. VTBedrag VT
alleenstaande€ 448,51€ 428,18€ 20,33
alleenstaande ouder€ 448,51€ 428,18€ 20,33
getrouwd/samenwonend/gezin€ 727,31€ 695,69€ 31,62
VT = Vakantietoeslag

* Gaat u langer dan 3 maanden in een zorginstelling of verpleeghuis, revalidatiekliniek of andere instelling wonen? In een instelling hoeft u een heleboel dingen zelf niet meer te betalen, zoals eten, huur en andere kosten. Daarom krijgt u een lagere bijstandsuitkering. U krijgt alleen nog zak- en kleedgeld.

Vakantietoeslag

Als u een uitkering ontvangt, bouwt u vakantiegeld op. Dit bedrag wordt berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Deze vakantietoeslag ontvangt u in de maand juni of bij beëindiging van de uitkering. De betaaldatum voor dit jaar vindt u op de pagina Betaaldata.

Als er beslag is gelegd op uw uitkering wordt de vakantietoeslag niet aan u betaald, maar doorbetaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de uitbetaling van het vakantiegeld eerst verder worden onderzocht. De betaling van het vakantiegeld vindt dan later plaats.

Kostendelersnorm

Woont u met meer mensen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont. Dit heet de kostendelersnorm. Niet alle mensen die bij u in hetzelfde huis wonen, tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?

  • Inwoners jonger dan 27 jaar
  • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering)
  • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Met een huurcontract en/of betaalbewijzen moet u dit wel aantonen

In een rekenvoorbeeld leggen we de kostendelersnorm  uit.

Hoogte uitkering alleenstaande ouders

Voor een alleenstaande ouder is de uitkering even hoog als die van een alleenstaande. U kunt als alleenstaande ouder namelijk een hoger kindgebonden budget krijgen van de belastingdienst.

Verblijft uw partner in de gevangenis of in een (verpleeg)instelling? Dan kunt u geen extra geld van de belastingdienst ontvangen. In dat geval kunt u een aanvullende uitkering bij de RSD aanvragen. Vraag uw inkomenscoach voor meer informatie.

Vrijlating inkomsten uit werk

Inkomsten uit werk brengen wij in mindering op de uitkering. Behalve als u:

  • Minimaal 2 jaar een bijstandsuitkering hebt ontvangen en daarna parttime gaat werken. Deze inkomsten worden voor een deel vrijgelaten. Dit kan voor maximaal 6 maanden, voor 25% van de inkomsten, tot een maximaal bedrag van € 264,00 per maand. Dit geldt alleen wanneer u 27 jaar of ouder bent.
  • Werkt u met loonkostensubsidie en krijgt u een aanvullende PW-uitkering? Dan wordt 15% van de inkomsten uit werk vrijgelaten met een maximum van € 167,076 per maand voor de duur van een jaar. Dit geldt ook wanneer u jonger dan 27 jaar bent. Onder bepaalde voorwaarden kan de duur van deze vrijlating worden verlengd.
  • Een werkende alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen jonger dan 12 jaar. Dan kan de periode van vrijlating worden verlengd. De verlenging is maximaal 30 maanden. Tijdens deze verlenging wordt 12,5% van de inkomsten vrijgelaten, tot een maximaal bedrag van € 164,73 per maand. Dit geldt alleen wanneer u 27 jaar of ouder bent.

Medische urenbeperking

Is vastgesteld dat u niet volledig kunt werken? Dan kunt u in aanmerking komen voor een medische urenbeperking. Er wordt dan 15% van de inkomsten uit werk vrijgelaten met een maximum van € 167,07 per maand. Deze periode is onbeperkt. De medische urenbeperking moet zijn vastgesteld door het UWV. Dit geldt ook wanneer u jonger dan 27 jaar bent.