Soorten uitkering

De RSD voert, in opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar een aantal uitkeringen uit. Welke dit zijn, leggen we uit.

Welke uitkeringen zijn er?

 • Bijstandsuitkering (Participatiewet
 • Dak- en thuislozenuitkering zonder vaste woon- of verblijfplaats
 • IOAW (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
 • IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
 • Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

Meer informatie over de IOAZ en Bbz (uitkeringen voor ondernemers)

Bijstandsuitkering (Participatiewet-uitkering)

U kunt mogelijk een (bijstands)uitkering op basis van de Participatiewet (PW) krijgen wanneer u:

 • geen of te weinig werk heeft én
 • geen of te weinig inkomen heeft om van te leven én
 • geen of weinig vermogen heeft én
 • niet in aanmerking komt voor een andere uitkering

De manier waarop u woont en leeft, bepaalt de hoogte van de uitkering. Wij kijken naar:

 • uw inkomen
 • uw vermogen
 • uw gezin: het aantal volwassenen en het aantal kinderen die bij u wonen

U moet eerst zelf proberen betaald werk te vinden, voor dat u een (bijstands)uitkering aan kunt vragen. Als dit niet kan of niet is gelukt, kunt u een (bijstands)uitkering aanvragen.

Dak- en thuislozenuitkering zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Misschien kunt u een dak- en thuislozenuitkering aanvragen bij de gemeente Arnhemexterne-link-icoon.

IOAW uitkering

U kunt mogelijk een IOAW-uitkering krijgen wanneer u:

 • geen of te weinig inkomen heeft om van te leven én
 • geboren bent voor 1 januari 1965 én
 • na uw 50e jaar werkloos bent geworden én
 • langer dan 3 maanden recht heeft gehad op een WW-uitkering én
 • de volledige uitkeringsduur van de WW heeft bereikt

U volgt de normale aanvraagprocedure. Wij toetsen of u een IOAW uitkering kunt krijgen.

U moet eerst zelf proberen betaald werk te vinden, voor dat u een IOAW-uitkering aan kunt vragen. Als dit niet kan of niet is gelukt, kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.