Uitkering aanvragen

Heeft u te weinig inkomen om van te leven en zijn er geen andere voorliggende voorzieningen, dan kunt u een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-uitkering aanvragen bij Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD).

Goed om te weten

Jonger dan 27 jaar

Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Zorg dan dat je eerst telefonisch contact hebt met een medewerker van het Jongerenloket 'Het Startblok'. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de RSD, telefoon (0316) 279 533.

 • Ons Jongerenloket 'Het Startblok' gaat met je in gesprek over de mogelijkheden om terug naar school te gaan of hoe je het snelst werk krijgt.
 • Het is belangrijk dat je je direct meldt bij het Jongerenloket 'Het Startblok'.  Daar hoor je wat er van je wordt verwacht, voordat je een bijstandsuitkering kunt aanvragen.
 • Jongeren hebben een wettelijke zoekperiode van 4 weken. Het Jongerenloket 'Het Startblok' registreert het eerste contactmoment, om te bepalen wanneer de zoekperiode ingaat. Ook worden de afspraken die gemaakt worden tijdens de zoekperiode vastgelegd.

Ouder dan 27 jaar

 • Voordat u een uitkering wilt aanvragen, gaat u eerst naar www.werk.nl om u in te schrijven als werkzoekende.
 • Nadat u zich heeft ingeschreven,  kunt u een bijstandsuitkering of IOAW aanvragen. Daar heeft u uw DigiD voor nodig.
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld, klik dan op verzenden.
 • Neem binnen twee werkdagen, tussen 09.00 en 12.30 uur, telefonisch contact op met de RSD, telefoon (0316) 279 590. Een medewerker van de informatiebalie neemt met u het formulier door en informeert u over de vervolgstappen.

Lukt het u niet om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen? Bel dan de receptie van de RSD, telefoon( 0316) 279 533. U kunt ons ook bezoeken. De informatiebalie is elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur geopend.

(Arbeids)verplichtingen

 • Als u een bijstandsuitkering ontvangt, dan moet u zich houden aan de (arbeids-)verplichtingen. Als u dat niet doet, kan de RSD uw uitkering verlagen.
 • Ontvangt u een bijstandsuitkering en u deelt een woning met meer volwassenen, dan is het belangrijk dat u dit meldt. U ontvangt dan namelijk een lagere uitkering. Vergeet u deze melding door te geven en u ontvangt teveel uitkering, dan wordt u verzocht om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. U kunt dan uw woonkosten immers delen (kostendelersnorm).

Heeft u recht op voorliggende voorzieningen?

U heeft alleen recht op bijstand voor zover u (of uw gezin) geen beroep kan doen op een andere uitkering, inkomen of regeling.

Wijziging voor alleenstaande ouders

Sinds 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder hetzelfde als die van een alleenstaande zonder kinderen. De uitkering van een alleenstaande ouder is dus lager geworden. Als alleenstaande ouder met een bijstandsuitkering heeft u misschien wel recht op een hoger kindgebondenbudget, die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Zie voor meer informatie: kindgebonden budget belastingdienst.

Voorlichting

Als u zich heeft gemeld voor het aanvragen van een uitkering, dan wordt u verzocht om eerst deel te nemen aan de voorlichtingsbijeenkomsten, die plaatsvinden op de RSD. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt uitgelegd hoe de RSD werkt en hoe het voor u werkt. De uitvoering van de wet- en regelgeving wordt uitgelegd. Het kan een eyeopener voor u zijn!

Voorlichtingsbijeenkomsten

 • De eerste bijeenkomst die wordt gehouden gaat over Werk.
  Werk gaat immers vóór uitkering. Wat kunt ú doen om aan het werk te komen of meer uren werk te vinden? Welke acties kunt u zelf ondernemen en welke acties mag u van de RSD verwachten als u een uitkering aanvraagt? Wat is uw plan van aanpak?
 • De tweede voorlichting gaat over Rechten en Plichten.
  Welke rechten heeft u als uitkeringsgerechtigde en welke verplichtingen heeft u? Wat moet u allemaal doorgeven om een uitkering rechtmatig te ontvangen? Wat gebeurt er als u dat niet doet? Met welke consequenties krijgt u dan te maken?

Meenemen

 • Neem bij uw eerste bezoek aan de RSD altijd een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) mee.