Uitkering aanvragen

U wilt een bijstandsuitkering aanvragen. We leggen u uit hoe het werkt en wat u zelf moet doen. De rol van de RSD inkomenscoach is hierin belangrijk.

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan

 1. Een bijstandsuitkering vraagt u digitaal aan op www.werk.nlexterne-link-icoon.
 2. Binnen 2 werkdagen na uw aanvraag op werk.nl neemt u contact op met de RSD.
 3. U maakt een afspraak met de inkomenscoach van de RSD.

Hieronder leest u wat u tijdens deze drie stappen moet doen.

Hoe het werkt

U gaat naar www.werk.nlexterne-link-icoon en klikt op bijstandsuitkering aanvragen. Daarna logt u in. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via de DigiD app of via www.digid.nlexterne-link-icoon. Als u getrouwd bent of samenwoont, vraagt u de uitkering samen met uw partner aan. Als u het digitale aanvraagformulier op werk.nl heeft ingevuld, wordt het formulier verzonden. U krijgt dan een via de mail een bericht dat uw aanvraag is ontvangen door de RSD.

Verzamel voor het invullen van uw aanvraag op werk.nl de volgende gegevens van uzelf én van uw huisgenoten (zoals een partner, ouders of kinderen boven de 21):

 1. Uw burgerservicenummer (BSN)
 2. Uw DigiD. Deze kunt u aanvragen op DigiD.nl
 3. Gegevens over:
  • uw inkomen (uw loon, belastingteruggave, alimentatie)
  • uw lopende uitkeringen
  • uw woonsituatie (hoogte huur/ hypotheek)
  • uw laatste werkgever of het uitzendbureau waarvoor u werkt of werkte. Kijk ook naar de begin- en einddatum van dit contract
  • uw medebewoners (met BSN nummer en geboortedatum)
  • het inkomen van uw eventuele partner
  • bewijs van inschrijving bij UWV (werk.nl) van uw eventuele partner
  • uw vermogen*

* Bij aanvraag bijstandsuitkering: gegevens over spaargeld en waardevolle bezittingen, de hoogte van uw schulden en de saldi van uw bankrekeningen.

* Bij IOAW-uitkering: gegevens van uw bankrekeningen.

Vergeet niet om binnen 2 werkdagen de RSD te bellen om uw aanvraag te activeren. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur op telefoonnummer (0316) 279 533. Belt u pas na twee werkdagen? Dan gaat uw uitkering in vanaf de datum waarop u belt met de RSD. Lukt het u niet om digitaal een bijstandsuitkering aan te vragen? Bel dan de receptie van de RSD, telefoon (0316) 279 533. U kunt ons ook bezoeken. Elke maandag tot en met donderdag, tussen 9.00 uur en 12.30 uur, heeft de inkomenscoach inloopspreekuur.

Als uw aanvraag bij de RSD is geactiveerd, nodigen wij u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de rechten en verplichtingen van de bijstandsuitkering. Na deze voorlichtingsbijeenkomst wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Uit deze vragenlijst komt naar voren waar uw kansen, mogelijkheden en interesses voor werk liggen. Daarna krijgt u 5 werkdagen de tijd om te bedenken of u de aanvraag van de uitkering wilt voortzetten.

Wanneer dit het geval is, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. De RSD laat u weten welke documenten u mee moet nemen naar dit gesprek. Tijdens de intake vertelt u over uw situatie. We bespreken de documenten die u heeft meegenomen. Daarna wordt beoordeeld of u recht heeft op een uitkering.

RSD de Liemers gaat vertrouwelijk met deze informatie om. Wij verwerken deze informatie volgens de wet- en regelgeving. Kort na het intakegesprek krijgt u een brief waarin staat of u een uitkering krijgt. En zo ja, welk bedrag u krijgt en per welke datum. Als u een uitkering krijgt, nodigen wij u uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we wat uw mogelijkheden zijn om (weer) aan het werk te gaan. Hierover maken we samen afspraken.

Jonger dan 27 jaar?

Jongeren onder de 27 jaar kunnen niet direct een bijstandsuitkering aanvragen. Nadat je je gemeld hebt bij RSD de Liemers, nodigen wij je uit voor een informatie- en adviesgesprek.

Jongeren krijgen een zoektijd van 4 weken. In deze 4 weken verwachten wij van je dat je actief op zoek gaat naar werk of naar een (vervolg)opleiding. Lukt het niet om werk te vinden of weer te starten met een opleiding? Dan kun je je na 4 weken opnieuw bij de RSD de Liemers melden om een uitkering aan te vragen. Als werken of studeren niet mogelijk is, kun je je na deze 4 weken ook weer bij de RSD melden.

IOAW uitkering

U kunt mogelijk een IOAW-uitkering krijgen wanneer u:

 • geen of te weinig inkomen heeft om van te leven én
 • geboren bent voor 1 januari 1965 én
 • na uw 50e jaar werkloos bent geworden én
 • recht op een langdurige WW-uitkering heeft gehad én
 • de volledige uitkeringsduur van de WW heeft bereikt

U volgt de normale aanvraagprocedure. Wij kijken of u voor een IOAW uitkering in aanmerking komt.

Als u een IOAW-uitkering aanvraagt, verwachten wij van u dat u eerst zelf heeft geprobeerd om betaald werk te vinden. Wanneer dit niet kan of onvoldoende is gelukt, kunt u een IOAW-uitkering aanvragen.

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woonsituatie en of u de kosten met medebewoners kunt delen. U vindt de actuele uitkeringsbedragen op deze website.

Kan ik een voorschot krijgen?

Wanneer er na 4 weken nog geen beslissing is genomen over uw aanvraag, kunt u een voorschot krijgen. Dit voorschot is gelijk aan 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat het redelijk zeker moet zijn dat u recht heeft op een uitkering. Dit betekent dat u alle benodigde documenten heeft ingeleverd en er geen twijfels zijn over bijvoorbeeld uw verblijfplaats.

Bent u jonger dan 27 jaar, dan kunt u na 4 weken geen voorschot krijgen, omdat u pas na 4 weken een aanvraag kunt indienen.

Rol inkomenscoach RSD

Als u een uitkering heeft aangevraagd, maakt een inkomenscoach van de RSD een afspraak met u. U wordt uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kijken we hoe uw financiële situatie is. Ook bespreken we waarom het niet mogelijk is om werk te vinden.

Als u naar deze afspraak komt, moet u de volgende dingen (bewijsstukken) meebrengen:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitsbewijs)
 • Geldig inschrijvingsbewijs als werkzoekende van werk.nl
 • Bank-, giro- en spaarrekening* afschriften van de afgelopen 3 maanden, van alle rekeningen (van uw eigen spaar- en betaalrekeningen en ook die van uw minderjarige inwonende kinderen). Hierop moet uw naam- en adresgegevens, rekeningnummer en saldo duidelijk zichtbaar zijn
 • Waardepapieren, zoals polisbladen levensverzekering, aandelen, obligaties, opties en crypto’s. En ook alle aanwezige bewijsstukken waaruit blijkt of de waardepapieren afkoopbaar zijn en wat de afkoopwaarde is
 • Kentekenbewijs van uw motorvoertuig en opgave van de actuele km-stand
 • Actuele bewijsstukken van uw schulden
 • Bewijsstukken van inkomsten zoals arbeidscontract, salarisstroken, uitkeringsspecificaties (ZW, WW, WAO enz.), pensioenoverzichten en alimentatie
 • Beschikking belastingdienst toeslagen, zoals de alleenstaande ouderkorting en de combinatiekorting, huurtoeslag en zorgtoeslag
 • Vonnis echtscheiding of echtscheidingsconvenant
 • Een alimentatiebeschikking of ouderschapsplan
 • Polisblad zorgverzekering
 • Huurovereenkomst of laatste huurverhogingsbericht
 • Eigendomsbewijs eigen woning
  Kosten van opstalverzekering eigen woning
  Beschikking WOZ-waarde (van de gemeente)
  Overzicht stand van zaken huidige hypotheek en inboedelverzekering
 • Bewijsstukken van uw sollicitaties en een bijgewerkt CV
 • Diploma’s
 • Wonen er in uw woning één of meerdere personen van 21 jaar of ouder die studeren? Lever dan bewijzen aan waaruit blijkt dat deze personen studeren, zoals een toekenning studiefinanciering (DUO), inschrijving school of BBL-overeenkomst

Tijdens dit gesprek wordt ook gekeken of:

 • u problematische schulden heeft
 • u gebruik maakt van alle toeslagen die door de belastingdienst worden verstrekt, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag
 • u de juiste heffingskortingen ontvangt
 • u nog recht heeft op voorliggende voorzieningen, zoals
  doorbetaling van salaris of ziektegeld van een vorige werkgever of
  een WW-uitkering, ZW-uitkering of Toeslagenwet
 • er op andere levensterreinen problemen zijn waar u hulp bij nodig heeft

Daarnaast bespreken we:

 • de mogelijkheden die de gemeente u kan bieden op financieel gebied, zoals
  de mogelijkheden om bijzondere bijstand en/of
  gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen en
  kwijtschelding gemeentelijke belastingen aan te vragen
 • hoe u eventueel kunt besparen omdat u nu van een lager inkomen moeten rondkomen
 • indien er beslag ligt of de juiste beslagvrije voet door de beslaglegger wordt berekend

Het kan zijn dat we u doorverwijzen naar de sociaal raadslieden of de gemeente.

Voor de sociaal raadslieden in de Liemers kunt u terecht bij Santé Partnersexterne-link-icoon.

Voor inwoners van de gemeente Duivenexterne-link-icoon
Voor inwoners van de gemeente Westervoortexterne-link-icoon
Voor inwoners van de gemeente Zevenaarexterne-link-icoon