Rekenvoorbeeld kostendelersnorm-PW

Woont u met meerdere mensen die ouder zijn dan 27 jaar in hetzelfde huis, dan kan het zijn dat de kostendelersnorm geldt.

Kostendelersnorm

Woont u met meer mensen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont. Dit heet de kostendelersnorm. Niet alle mensen die bij u in hetzelfde huis wonen, tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?

  • Inwoners jonger dan 27 jaar
  • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering)
  • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Met een huurcontract en/of betaalbewijzen moet u dit wel aantonen

Rekenvoorbeelden kostendelersnorm

In deze rekenvoorbeelden:

  • Alle personen studeren niet
  • Er zijn geen inwoners die huur betalen of betalen voor kosten en inwoning
  • Alle personen hebben een bijstandsuitkering

kdn = kostendelersnorm

Voorbeelden

2 alleenstaanden van 50 jaar (a) en 26 jaar (b)
Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 2 personen 50%persoon a norm alleenstaande 70%
persoon b kdn voor 2 personen 50%persoon b kdn voor 2 personen 50%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a ontvangt de norm voor een alleenstaande, zijn medebewoner telt niet meer mee als kostendeler. Voor persoon b wijzigt er niets. Zodra b 27 jaar wordt, is voor beiden de kostendelersnorm voor 2 personen weer van toepassing.

3 alleenstaanden van 50 jaar (a), 26 jaar (b) en 24 jaar (c)
Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 3 personen 43,33%persoon a norm alleenstaande 70%
persoon b kdn voor 3 personen 43,33%persoon b kdn voor 2 personen 50%
persoon c kdn voor 3 personen 43,33%persoon c kdn voor 2 personen 50%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a ontvangt de norm voor een alleenstaande. Persoon b en c delen de kosten met alleen persoon a. Dus de kostendelersnorm voor 2 personen is voor hen van toepassing.

3 alleenstaanden van 50 jaar (a), 28 jaar (b) en 21 jaar (c)
Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 3 personen 43,33%persoon a kdn voor 2 personen 50%
persoon b kdn voor 3 personen 43,33%persoon b kdn voor 2 personen 50%
persoon c kdn voor 3 personen 43,33%persoon c kdn voor 3 personen 43,33%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a en b delen de kosten niet langer met persoon c, want die is jonger dan 27 jaar. Voor a en b is de kostendelersnorm voor 2 personen van toepassing. Persoon c deelt de kosten met persoon a en b, dus voor c is de kostendelersnorm voor 3 personen van toepassing.

(a) 50 jaar en (b) 47 jaar vormen een gezamenlijke huishouding en hebben 1 medebewoner van 26 jaar (c)

Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 3 personen 43,33%persoon a kdn voor 2 personen 50%
persoon b kdn voor 3 personen 43,33%persoon b kdn voor 2 personen 50%
persoon c kdn voor 3 personen 43,33%persoon c kdn voor 3 personen 43,33%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a en b zijn partners. Zij delen de kosten niet langer met persoon c, want die is jonger dan 27 jaar. Persoon a en b ontvangen gezamenlijk 100%. Voor persoon c wijzigt er niets.

(a) 25 jaar en (b) 23 jaar vormen een gezamenlijke huishouding en hebben 1 medebewoner van 26 jaar (c)

Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 3 personen 43,33%persoon a kdn voor 2 personen 50%
persoon b kdn voor 3 personen 43,33%persoon b kdn voor 2 personen 50%
persoon c kdn voor 3 personen 43,33%persoon c norm alleenstaande 70%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023 
Persoon a en b zijn partners en ontvangen gezamenlijk 100%. Zij delen de kosten niet langer met persoon c, want die is jonger dan 27 jaar. Persoon c heeft geen kostendelende medebewoners (persoon a en b zijn ook beiden jonger dan 27 jaar) en ontvangt de norm voor een alleenstaande.

(a) 28 jaar en (b) 23 jaar vormen een gezamenlijke huishouding en hebben 1 medebewoner van 27 jaar (c)
Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 3 personen 43,33%persoon a kdn voor 2 personen 50%
persoon b kdn voor 3 personen 43,33%persoon b kdn voor 3 personen 43,33%
persoon c kdn voor 3 personen 43,33%persoon c kdn voor 2 personen 50%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a en b zijn partners. Gezamenlijk krijgen zij 93,3%. Persoon a en c kunnen de kosten delen met elkaar, maar niet met persoon b. Voor hen beiden geldt dus de kostendelersnorm voor 2 personen. Persoon b kan de kosten met partner a en medebewoner c delen, dus geldt de norm voor 3 kostendelers.

(a) 50 jaar en (b) 47 jaar vormen een gezamenlijke huishouding en hebben 2 medebewoner van 27 jaar (c) en 25 jaar (d)
Situatie tot 31-12-2022Situatie vanaf 1-1-2023
persoon a kdn voor 4 personen 40%persoon a kdn voor 3 personen 43,33%
persoon b kdn voor 4 personen 40%persoon b kdn voor 3 personen 43,33%
persoon c kdn voor 4 personen 40%persoon c kdn voor 3 personen 43,33%
persoon d kdn voor 4 personen 40%persoon d kdn voor 3 personen 40%

Toelichting situatie vanaf 1-1-2023
Persoon a, b en c kunnen de kosten alleen met elkaar delen, dus geldt voor hen de kostendelersnorm voor 3 personen. Persoon d kan de kosten delen met a, b en c. Dus is de kostendelersnorm voor 4 personen van toepassing.