Wat is een bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering helpt u als u niet genoeg geld heeft om uw vaste (woon)lasten te betalen en om uw boodschappen te doen.

Uitkering op basis van de Participatiewet

De gemeente waarin u woont, kan deze uitkering geven op basis van de Participatiewet. RSD de Liemers voert deze wet uit in opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Of u een bijstandsuitkering kunt krijgen, wordt bepaald door een aantal factoren. Daarover leest u hier meer.

Tijdelijk vangnet

Een bijstandsuitkering is een tijdelijk vangnet. Het is de bedoeling dat u uw best doet om zo snel mogelijk weer passend werk te vinden. U bent dan ook verplicht te werken, behalve als u belemmeringen heeft. In dat geval kunt u tijdelijke ontheffing krijgen van één of meerdere verplichtingen 

Passend werk

Passend werk is al het werk dat door bijna iedereen als normaal wordt gezien. Dit is:

 • werk op uw eigen opleidingsniveau en/of passend bij uw werkervaring.
 • werk onder uw niveau
 • werk waarvoor u geen ervaring nodig heeft.
 • werk dat misschien buiten uw woonplaats of regio ligt.
 • tijdelijk werk, deeltijdwerk of uitzendwerk, als er geen vast werk of werk voor een volledige werkweek beschikbaar is.
 • werk waarmee u minder verdient dan in uw vorige baan

Kortom, het kan dus werk zijn dat niet uw voorkeur heeft, maar dat u wel zou kunnen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen, als u 18 jaar of ouder bent en geen of te weinig geld heeft om van te leven.

Als u een uitkering aanvraagt, kijken wij eerst naar uw inkomen en vermogen.

Wat is inkomen en vermogen

Inkomen is alles waarmee u geld verdient. Dit kan zijn door werk in loondienst, winst uit een eigen bedrijf of een uitkering. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om inkomen te verkrijgen en vermogen op te bouwen. Voorbeelden van inkomen en/of vermogen worden hier uitgelegd.

Wat zijn voorliggende voorzieningen

Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn:

 • doorbetaling van salaris of ziektegeld van een vorige werkgever
 • een WW-uitkering, ZW-uitkering
 • voorzieningen op basis van de Toeslagenwet

Kostendelersnorm

Wanneer u als alleenstaande met mensen van 27 jaar of ouder in één huis woont, dan krijgt u een lagere uitkering. De reden hiervoor is dat u samen de woonkosten kunt delen. Het maakt dus niet uit wat de reden is dat u in één huis woont. Dit heet de kostendelersnorm.
Niet alle mensen die bij u in huis wonen, tellen mee voor de kostendelersnorm.

Wie tellen niet mee?

 • Inwoners jonger dan 27 jaar
 • Inwoners die studeren (BBL of met studiefinanciering)
 • Inwoners die betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning

Invloed leef-woonsituatie op de uitkering

De hoogte van uw uitkering hangt af van uw woonsituatie en of u de kosten met medebewoners kunt delen.

Rekenvoorbeelden kostendelersnorm

Genoeg inkomsten uit werk en dan

Als u een vaste baan heeft gekregen of een baan voor een langere periode, wordt uw uitkering beëindigd. De uitkering stopt op de datum dat uw inkomsten uit werk hoger zijn dan de uitkering.

Tijdelijk werk is ook werk

Krijgt u een uitkering van de RSD, dan bent u verplicht om actief op zoek te gaan naar werk. Dit noemen we de arbeidsverplichting. Dit betekent dat u al het passende werk moet accepteren. Ook als dit tijdelijk werk is.