Vermogen, bezittingen en schulden

Eigen (spaar)geld of spullen van waarde bepalen samen het vermogen. De hoogte van het vermogen heeft invloed op het krijgen van een bijstandsuitkering

Wat is vermogen

Vermogen* is alles van waarde (zowel in geld als in ‘stenen’, op papier of digitaal) min uw schulden. Ook een huis of een levensverzekering kunt u verkopen of afkopen waardoor u geld krijgt. Maar ook een erfenis, schenking, de ontvangst van een prijs uit een loterij of het afkopen van een pensioen verhoogt uw vermogen. Afhankelijk van de hoogte van deze bedragen en uw bijstandssituatie, kijken we of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

* Als u een Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt, is dit voor u niet van toepassing.

Soorten vermogen

  • Eigen woning
    Op basis van de WOZ waarde of een recent taxatierapport en de actuele hypotheekstand wordt een overwaarde berekend.
  • Erfenis/Schenking
  • Afkoopwaarde levensverzekering
  • Loterij
  • Auto
  • Cryptovaluta (bijvoorbeeld Bitcoin, OneCoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, IOTA of Icon)
  • Afkoop van een pensioen
  • Saldi van alle bank- en spaarrekeningen en Paypal accounts van uzelf, uw partner en minderjarige kinderen

Wat zijn bezittingen

Saldi bank- en spaarrekeningen, PayPal account

Alle positieve saldi op uw eigen bank- en/of spaarrekening en die van uw partner. Maar ook de saldi van spaarrekeningen van inwonende kinderen, jonger dan 18 jaar, tellen mee.

Heeft u geld op een PayPal account gestort, om online aankopen te kunnen doen. Dan telt dat mee als bezitting.

Ontvangt u een erfenis of schenking of wint u een prijs in een loterij?

Dan moet u dit opgeven bij de RSD in de periode dat u deze ontvangt. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag en uw bijstandssituatie kijken we of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

2e woning (ook in het buitenland)

Heeft u een (tweede) woning die u niet bewoont, dan wordt de waarde van deze woning meegeteld als vermogen. Het vermogen dat in de tweede woning zit, wat boven de voor u geldende vermogensvrijlating (zie hieronder) komt, moet u gebruiken om de kosten van levensonderhoud en vaste lasten te betalen.

Contant geld

Het bezit van contant geld (munten, biljetten) moet u opgeven. Bijvoorbeeld: contant geld thuis of dat iemand geld heeft in een kluis bij een bank.

Auto

De aanschaf van een auto moet u ook doorgeven. De handelswaarde van een auto, boven € 4.500 wordt meegeteld bij uw vermogen. De hoogte van het vermogen kan van invloed zijn op het recht op uitkering.
De RSD kan onderzoeken hoe u de auto heeft betaald. 

Wat zijn schulden

Schulden zijn verplichtingen, uitgedrukt in geld, die u moet terugbetalen. Deze schulden worden in mindering gebracht op uw bezittingen.

Leningen bij familie en/of vrienden, met reële aflossingsverplichting

Heeft u geld geleend bij familie of vrienden? Heeft u daarvoor afspraken gemaakt om deze lening terug te betalen? Dan moet u dit melden bij de RSD.

Kortlopende kredieten

Heeft u een kortlopend of persoonlijk krediet bij een bank, postorderbedrijf of provider? Of heeft u een creditcard? U moet de hoogte van het krediet melden bij de RSD en of er een betalingsachterstand is.

Wat betekent uw vermogen voor de bijstandsuitkering

Hoe berekent u uw vermogen?

Totaal van uw bezittingen – het totaal van uw schulden = Uw vermogen

Vermogensvrijlating*

Afhankelijk van de gezinssituatie wordt een deel van uw vermogen niet meegeteld bij het wel of niet toekennen van een bijstandsuitkering. Dit betekent dat u tot dit bedrag uw vermogen mag behouden.

Het bedrag aan vermogen dat niet meetelt voor het recht op uitkering

Alleenstaande                                                                          €      7.575
Alleenstaande ouder/gehuwden/samenwonenden€    15.150
Vrijlating eigen koopwoning    €    63.900

* Als u een Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt, is dit voor u niet van toepassing.

Teveel vermogen

Is het vermogen hoger dan deze bedragen, dan moet u het meerdere eerst ‘opeten’. Dat wil zeggen dat u eerst uw eigen geld (vermogen) moet gebruiken om de kosten voor levensonderhoud en uw vaste lasten te betalen.

Negatief vermogen

Heeft u meer schulden dan bezittingen, dan noemen wij dit een negatief vermogen. Als de bijstandsuitkering geen ruimte biedt om uw schulden af te lossen, dan zal de inkomenscoach van de RSD u doorverwijzen naar de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente waarin u woont.