zonnebloem - symbool hidden disability

Arbeidsbeperkt

Er zijn verschillende voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking

Wat is een arbeidsbeperking

Het is mogelijk dat u door een beperking minder productief bent. Bijvoorbeeld omdat u minder snel werkt of meer begeleiding nodig heeft. Misschien kunt u in een uur wel evenveel doen als iemand zonder beperking, maar kunt u per dag of per week slechts een aantal uur werken. Hierdoor verdient u waarschijnlijk niet het wettelijk minimumloon.

Als het UWV dit ook vindt, dan heeft u recht op een jobcoach. Uw werkgever kan dan loonkostensubsidie aanvragen.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een register waarin mensen staan die vallen onder de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers. Hierin hebben ze afgesproken dat ze zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidsbeperking vinden moeilijker werk door bijvoorbeeld een ziekte of handicap. Ook is het moeilijker om een baan te houden. UWV beheert het doelgroepregister.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert in het doelgroepregister of werkgevers zorgen voor voldoende extra banen. Werkgevers kunnen opzoeken of u in het doelgroepregister staat. Meer weten over het doelgroepregisterexterne-link-icoon.

Meer informatie over het doelgroepregister voor werkgevers.

Loonkostensubsidie (LKS)

U ontvangt voor uw werk een volledig loon voor het aantal uren dat u werkt. Bij een loonkostensubsidie krijgt de werkgever van de RSD een subsidie. De hoogte van de subsidie voor de werkgever wordt bepaald door een loonwaardemeting. Hierbij wordt gekeken naar uw werktempo, kwaliteit en inzetbaarheid.

Heeft u werk gevonden bij een bedrijf? De klantmanager heeft regelmatig contact met u op om te horen hoe het gaat. Als het nodig is, kijken we samen met de werkgever wat er moet gebeuren om aan het werk te blijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jobcoaching voor werkgever, leidinggevende en werknemer.

Meer informatie over loonkostensubsidie voor werkgevers.

Nieuw beschut werk

Als u zoveel begeleiding of aanpassingen op de werkvloer nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor beschut werk. Een gewone werkgever kan deze begeleiding of aanpassingen vaak niet bieden. In overleg met de klantmanager kunt u een indicatie Beschut werk aanvragen bij het UWV. Heeft u een indicatie Beschut werk, dan krijgt u door de RSD een werkplek aangeboden. Hier kunt u op uw eigen tempo eenvoudige taken uitvoeren. U krijgt hierbij begeleiding en een volledig loon voor het aantal uren dat u werkt. Meer lezen over Nieuw Beschut Werk.

Bent u werkgever en heeft u vragen over Nieuw Beschut Werk?

Jobcoaching

Onze jobcoaches zoeken een oplossing die goed is voor werkgever en werknemer. Is er een oplossing gevonden, dan blijven we in contact. We houden de vinger aan de pols zodat het ook op de langere termijn blijft werken. Zo werken we voor alle partijen naar werk en inkomen.

Studietoeslag

Ben je student en heb je een beperking waardoor je niet kunt werken naast je studie? Dan kom je misschien in aanmerking voor Studietoeslag

Medische urenbeperking

Heeft u een medische aandoening of een handicap? En kunt u daardoor maar een aantal uren per week werken? Dan kan bij het UWV een advies medische urenbeperking aangevraagd worden. Een verzekeringsarts van het UWV stelt dan vast of er sprake is van een medische urenbeperking. Is er sprake van een medische urenbeperking? Dan kunt u aanspraak maken op een structurele vrijlating van een gedeelte van de inkomsten.

Meeneembare voorzieningen

Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. De RSD adviseert en ondersteunt in zogenaamde meeneembare voorzieningen.

Meeneembare voorzieningen maken het voor mensen met een arbeidsbeperking* mogelijk om aan het werk te gaan of aan het werk te blijven. Een arts stelt vast of er sprake is van een ziekte of gebrek. De arts stelt ook vast of er voorzieningen nodig zijn zodat deze persoon (weer) aan het werk kan.
Het gaat uitdrukkelijk om voorzieningen die ingezet worden om door een ziekte of gebrek toch te kunnen werken of aan het werk gaan (bijvoorbeeld bij het voeren van sollicitatiegesprekken).

Voorbeelden van meeneembare voorzieningen zijn:

  • Orthopedisch schoeisel
  • Orthesen t.b.v. extremiteiten
  • Hulpmiddelen voor alarmeren/signaleren
  • Hulpmiddelen bij het schrijven
  • Hulpmiddelen voor telecommunicatie
  • Handgereedschap
  • Meetinstrumenten
  • ADL2 -hulpmiddelen (met name voor ernstige gewrichts- en neurologische aandoeningen)
  • Patiëntenliften
  • Toiletliften

* (Gemeenten dragen in het kader van de Participatiewet re-integratieverantwoordelijkheid)
Mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, vragen bij het UWV voorzieningen aan die hen helpen bij het uitvoeren van hun werk. 

Neem contact op met uw klantmanager voor meer informatie of het aanvragen van een voorziening.

Bent u werkgever en heeft u vragen over meeneembare voorzieningen?

Ernstige scholingsbelemmering (ESB)

Heeft u lichamelijke-, psychische- en/of gedragsproblemen? En beperkt u dit bij het volgen van onderwijs? Dan kan bij het UWV een indicatie ernstige scholingsbelemmering (ESB ) aangevraagd worden. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw klantmanager. Deze indicatie geeft aan dat u voor het volgen van onderwijs veel zorg en begeleiding nodig heeft. Met deze indicatie kunt u, met subsidie, op een gespecialiseerde school een opleiding volgen. Zo vergroot u uw kans op werk. Een voorbeeld van een gespecialiseerde scholingsinstelling is het REA collegeexterne-link-icoon .

Meer lezen over Ernstige scholingsbelemmering (ESB)

Hidden disabilities

Een arbeidsbeperking is vaak niet direct zichtbaar. Het dragen van een zonnebloem, bijvoorbeeld als keycord, is een eenvoudige en vriendelijke manier om dit te laten zien. Onze medewerkers zijn hierop getraind. Draagt iemand een zonnebloem, weet je dat er iemand tegenover je staat die anders is dan anderen.
Wereldwijd is dit bekend als Hidden Disabilitiesexterne-link-icoon