Loonkostensubsidie voor werknemers

Werknemers die niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen door een beperking, kunnen in aanmerking komen voor Loonkostensubsidie (LKS). Deze LKS wordt aangevraagd door de werkgever.

Door de LKS ontvangt de werkgever een deel van de loonkosten van de werknemer, omdat de werknemer niet voldoende uren kan werken om een minimumloon te verdienen. 

Na een periode waarin minimaal 2 maanden is gewerkt, wordt er een loonwaardemeting uitgevoerd, om te kijken wat de werknemer wel kan en hoe zich dat verhoudt tot het loon. 

Om in aanmerking te komen voor Loonkostensubsidie hoeft de werknemer zelf niets te doen.