Regeling Ernstige studiebelemmering (ESB)

Voor (jong) volwassenen, die door een belemmering, niet terecht kunnen in het normale beroepsonderwijs.

Kunt u, als (jong) volwassene, door uw beperking geen normaal beroepsonderwijs volgen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling voor Ernstig Studie Belemmerden (ESB). Dit is een subsidie voor jongeren vanaf 18 jaar met ernstige scholingsbelemmeringen. Met deze subsidie kunt u een traject op maat volgen bij een speciale school (het REA College). U leert vakvaardigheden en u kunt certificaten behalen. Het REA College helpt bij het zoeken naar een baan in aansluiting op het traject.

U kunt bij het REA College geen MBO examens afleggen. Ook heeft u geen recht op studiefinanciering. Tijdens het traject kunt u mogelijk wel recht hebben op een bijstandsuitkering.

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet het UWV een indicatie Ernstige scholingsbelemmeringen afgeven. Om deze indicatie aan te vragen, heeft u toestemming van de RSD nodig.

Voor wie?

Om voor de ESB regeling in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u ontvangt geen WAO of WIA-uitkering
 • u heeft nog geen MBO-2 of hoger diploma. U bent wel in staat dit niveau te volgen
 • u bent in staat om te werken na afronding van het ESB traject
 • u heeft een indicatie Ernstig Studie Belemmerden (ESB) van het UWV

Rol van de RSD

We kijken samen of een vakopleiding aan het REA College het best passende traject voor u is. Ook kijken we welke mogelijkheden het REA College biedt. We bespreken ook de voorwaarden van toelating. Als we besluiten dat het ESB traject het beste bij u past, dan geeft de RSD toestemming voor het aanvragen van de indicatie. Ook bespreken we of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, zolang u het ESB traject volgt.

REA College

Het REA College biedt vakopleidingen aan (jong)volwassenen die zich in het normale onderwijs onvoldoende kunnen ontwikkelen. Voordat u een opleiding kunt starten, heeft u een gesprek met het REA College. Tijdens dit gesprek onderzoeken we of de gekozen opleiding haalbaar is.

Uit dit gesprek komt een advies. Dit advies wordt met de klantmanager van de RSD besproken. Op basis hiervan wordt het vervolgtraject ingezet. Het advies kan zijn:

Positief advies            Indicatie ESB aanvragen bij het UWV,
door REA College en de RSD
Nader onderzoekDoor middel van de Talenten-expeditie
Negatief adviesOnderzoek naar andere mogelijkheden
voor het vervolg

Talenten-expeditie

Bij de Talenten-expeditie wordt intensief onderzoek gedaan naar wat u leuk vindt, waar u goed in bent en welke opleiding/beroepskeuze daar bij past.

Hoe het werkt

 • U kijkt welke opleiding binnen het REA College u het meest aanspreekt
 • Deze keuze bespreekt u met de RSD klantmanager
 • Is er toestemming van de RSD voor een ESB traject? Dan wordt u aangemeld voor een gesprek bij het REA College
 • Gesprek met het REA College of de gewenste opleiding haalbaar is
 • Het REA College komt met een advies
 • Advies REA College bespreken en het vervolg vaststellen
 • Bij een positief advies ESB wordt een indicatie aangevraagd bij het UWV
 • Bij een positieve indicatie van het UWV start het scholingstraject
 • U onderzoekt met de RSD klantmanager of u in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering

Neem contact op met het Jongerenloket

Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met het RSD Jongerenloket.