Studietoeslag

De Studietoeslag is een financiële bijdrage voor mensen die door een structurele medische beperking niet kunnen werken naast hun studie.

Studietoeslag

Het afronden van een opleiding vergroot de mogelijkheden om betaald werk te vinden. De Studietoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen met een structurele medische beperking. Voor deze mensen is het vaak moeilijk om een studie te combineren met werk.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Studietoeslag?

  • U woont in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar
  • U heeft een structurele medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken. U heeft daardoor geen inkomsten
  • U volgt een opleiding of studie en ontvangt Studiefinanciering (Wsf 2000) of een Tegemoetkoming in de studiekosten (Wtos)
  • U ontvangt geen Wajong uitkering

Kunt u alle vragen met ja beantwoorden, dan kunt u een aanvraag doen voor Studietoeslag. U kunt de Studietoeslag aanvragen met uw DigiD.
Bij de aanvraag voor de Studietoeslag hoort een medisch belastbaarheidsonderzoek. De RSD vraagt dit aan. U krijgt een uitnodiging voor dit onderzoek.

Aanvragen en bewijsstukken

Bij deze aanvraag moet u bewijsstukken uploaden/meesturen. Zorg dat u deze bewijsstukken bij de hand hebt, zodat u de aanvraag in één keer kunt afronden.

Bewijsstukken

  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs. Een rijbewijs mag niet gebruikt worden als geldig identiteitsbewijs. Zorg er ook voor dat het identiteitsbewijs leesbaar is
  • Het bewijs van inschrijving van de opleiding/studie die u volgt
  • Kopie van de toekenning Studiefinanciering 2022 en 2023
  • Overzicht van eventuele inkomsten uit stage

Hoogte van de Studietoeslag

Let op!

  • Volgt u een MBO-opleiding? Dan heeft u vanaf 18 jaar pas recht op Studiefinanciering/Studietoeslag
  • Volgt u een HBO-opleiding? Dan heeft u recht op Studiefinanciering/Studietoeslag vanaf 15 jaar.

Hoogte van de Studietoeslag met ingang van 1 januari 2024

LeeftijdStudietoeslag per maand
21-jarigen en ouder€ 352,80
20-jarigen€ 282,23
19-jarigen€ 211,67
18-jarigen€ 176,40
17-jarigen€ 139,35
16-jarigen€ 121,71
15-jarigen€ 105,84

Heeft u vragen over de Studietoeslag, neem dan contact op met RSD de Liemers. U kunt ook bellen (0316) 279 533, vraag naar een medewerker van het Jongerenloket.