Important message

Vanaf 1 oktober stoppen de Tozo-steunmaatregelen. Heeft u vragen of hulp nodig bij het voortzetten van uw bedrijf, hulp bij schulden of het aanvragen van een uitkering. RSD de Liemers kan u ondersteunen

Uitkering voor ondernemers

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is de uitkering voor de (startende) zelfstandige die niet meer in het eigen levensonderhoud kan voorzien en/of bedrijfskapitaal nodig heeft.

Voor zelfstandig ondernemers zijn er twee uitkeringen:

 • Bbz uitkering
 • IOAZ uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Komt u niet in aanmerking voor een Bbz- of IOAZ uitkering en heeft u onvoldoende inkomen om uw vaste (woon)lasten te betalen, dan kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen.

Het vervolg op de Tozo-steunmaatregelen

Per 1 oktober wordt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) stopgezet. Dit betekent dat met ingang van 1 oktober 2021 de bijstand aan zelfstandigen uitsluitend nog wordt verstrekt op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). 

HIeronder leggen we uit hoe deze regelingen werken. Meer weten? Neem contact op.

Neem contact op

Van Tozo naar Bbz

Om zelfstandig ondernemers tijdig inkomensondersteuning te kunnen bieden, heeft het kabinet besloten het Bbz tijdelijk (van 1 oktober t/m 31 december 2021) te vereenvoudigen op drie punten: 

 1. De vermogenstoets vervalt 
 2. De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden) worden aangevraagd vanaf 1 oktober 2021
 3. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld (in plaats van per boekjaar). Als de Bbz-uitkering wordt toegekend hoeft deze niet te worden terugbetaald. 

Een aanvraag Bbz-uitkering neemt meer tijd in beslag dan de aanvraag voor een Tozo-uitkering. De aanvraagprocedure kan tot maximaal 13 weken duren.

Tijdens de aanvraagprocedure wordt een levensvatbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken of de ondernemer na bijstandsverlening weer voldoende omzet heeft dat, samen met het overige inkomen, toereikend is voor de voortzetting van de onderneming en voor de kosten in het levensonderhoud. 

Wat is het Bbz?

Hieronder vindt u informatie over de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Voor de periode van 1 oktober t/m 31 december 2021) is de regeling versoepeld (zie tabblad 1 'van Tozo naar Bbz') in verband met de nog geldende coronamaatregelen.

Wanneer bent u zelfstandige?

 • U werkt niet in loondienst.
 • U bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd.
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van uw bedrijf/beroep.

Wanneer kunt u een Bbz-uitkering aanvragen?

1. U start het eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie
Wanneer u start met een bedrijf, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt en vervalt de werkloosheids- of bijstandsuitkering. Om in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering en/of een startkapitaal, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent werkloos of wordt dit binnenkort (dit geldt niet als u zelf ontslag neemt!).
 • U heeft weinig kans op een baan in loondienst. U heeft zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien (inkomsten van uw partner tellen hierbij mee).
 • U kunt niet bij een bank terecht voor een lening.
 • U bent gezond genoeg om een bedrijf te starten.

2. U heeft een eigen (bestaand) bedrijf met tijdelijke financiële problemen
U heeft tijdelijk financiële problemen bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers wegvallen, kosten zijn toegenomen, etcetera. Om in aanmerking te komen voor deze Bbz-regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet al enige tijd (minimaal anderhalf jaar) een bedrijf hebben of als zelfstandige werken.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn of weer levensvatbaar worden.
 • U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen.

3. U bent geboren voor 1-1-1960, hebt minimaal 10 jaar een eigen bedrijf en een inkomen lager dan sociaal minimum
Bent u een zelfstandige, geboren voor 1-1-1960 en is uw inkomen lager dan de bijstandsnorm, dan kunt u in aanmerking komen voor een (aanvullende) Bbz-uitkering voor levensonderhoud. Extra voorwaarde is dat u al minstens tien jaar als zelfstandige werkzaam bent. Verwacht mag worden dat u jaarlijks zelf een minimaal bruto inkomen uit het bedrijf verdient.

4. U beëindigt uw eigen bedrijf
Als uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar is of als u niet (meer) van uw beroepspraktijk kunt leven, dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig, omdat u bijvoorbeeld op zoek wilt naar een koper, of de voorraad wilt verkopen. Deze tijd heet de liquidatiefase of afbouwperiode.

In deze periode kunt u een Bbz-uitkering ontvangen, zodat uw inkomen wordt aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. U moet uw bedrijf of beroep wel zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twaalf maanden, echt beëindigen. Als u uw bedrijf of beroep hebt beëindigd, stopt ook de Bbz-uitkering. U kunt dan eventueel een 'gewone' bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet).

Mogelijk hebt u recht op een IOAZ-uitkering; een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen. Let op! Deze IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Meer informatie:

Wat is de IOAZ?

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De wet geldt sinds 2006 alleen nog voor oudere zelfstandigen en niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Hebt u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven, dan hoeft u niet altijd een bijstandsuitkering aan te vragen. Als u 55 jaar of ouder bent, komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Dit is een uitkering die uw inkomen (en dat van uw partner) aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm. Een verschil met de bijstand is dat u bij de IOAZ een veel groter vermogen mag bezitten. U hoeft (een groot deel van) het vermogen in uw bedrijf en overig vermogen niet eerst 'op te eten'.

Wie is zelfstandige?

U bent een zelfstandige als u niet in loondienst werkt, maar uw inkomen verdient met een eigen bedrijf of beroepspraktijk. Dit is mogelijk als ondernemer of freelancer (soms zzp'er, zelfstandige zonder personeel genoemd). Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.