Bbz voor stoppende ondernemers

Wilt u uw eigen bedrijf beëindigen omdat het niet meer levensvatbaar is? Het RSD ondernemersloket kan u financieel helpen bij de afbouw.

Goed om te weten

U beëindigt uw eigen bedrijf

Is uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar? Of kunt u niet (meer) van uw bedrijf leven? Dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig, omdat u bijvoorbeeld op zoek wilt naar een koper, of de voorraad wilt verkopen. Deze tijd heet de liquidatiefase of afbouwperiode.

In deze periode kunt u een Bbz-uitkering ontvangen. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. U moet uw bedrijf of beroep wel zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twaalf maanden, echt beëindigen. Als u uw bedrijf of beroep hebt beëindigd, stopt ook de Bbz-uitkering. U kunt dan eventueel een 'gewone' bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet).

Bbz-uitkering aanvragen

Mogelijk hebt u recht op een IOAZ-uitkering; een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen. Let op! Deze IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.