Bbz voor starters

Wilt u vanuit een uitkering een eigen bedrijf opstarten? Het RSD ondernemersloket kan u helpen.

Goed om te weten

U wilt een eigen bedrijf starten vanuit een uitkeringssituatie. Wanneer u start met een bedrijf, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw werkloosheids- of bijstandsuitkering vervalt. 

Wanneer komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering?

Om in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering en/of een startkapitaal, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent werkloos of wordt dit binnenkort (dit geldt niet als u zelf ontslag neemt!).
  • U heeft weinig kans op een baan in loondienst.
  • U heeft zelf onvoldoende inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien (inkomsten van uw partner tellen hierbij mee).
  • U kunt niet bij een bank terecht voor een lening.
  • U bent gezond genoeg om een bedrijf te starten.
  • U hebt een ondernemingsplan gemaakt of wilt dit gaan doen.

Bbz-uitkering aanvragen