Bbz uitkering

Vanuit de Bbz kunt u bedrijfskapitaal of een aanvullende uitkering aanvragen.

Wat is het Bbz

U kunt misschien in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wanneer u:

  • een eigen bedrijf heeft en financiële problemen heeft
  • een uitkering ontvangt én een eigen bedrijf wilt opstarten
  • uw eigen bedrijf wilt beëindigen

U kunt een uitkering voor levensonderhoud aanvragen, maar ook een rentedragende lening om uw schulden te saneren of noodzakelijke spullen aan te schaffen.

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen of wilt u een medewerker van het RSD Ondernemersloket spreken? Vul dan het contactformulier in.externe-link-icoon

Wanneer bent u zelfstandige?

U bent zelfstandig ondernemers als 

  • u niet in loondienst werkt
  • u tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent
  • u minimaal 1.225 uur per jaar werkt in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • uw bedrijf  rechtmatig in Nederland gevestigd is
  • u voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van uw bedrijf/beroep