IOAZ uitkering

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Wat is IOAZ?

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De wet geldt sinds 2006 alleen nog voor oudere zelfstandigen en niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Een IOAZ-uitkering is een uitkering die uw inkomen (en dat van uw partner) aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm. Bij een IOAZ-uitkering mag u een groter vermogen bezitten dan bij een uitkering op basis van de Participatiewet. U hoeft (een groot deel van) het vermogen in uw bedrijf en overig vermogen niet eerst 'op te eten'.