Rechten

U heeft recht op een algemene bijstandsuitkering als u voldoet aan de voorwaarden voor algemene bijstand. Heeft u niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien? En komt u ook niet aan in aanmerking voor een andere voorziening of uitkering? Woont u in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar? Dan kunt u bij RSD de Liemers (RSD) een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat kunt u van de RSD verwachten en wat verwacht de RSD van u?

De RSD heeft een aantal gegevens van u nodig. Met deze gegevens beslissen we of u recht heeft op een uitkering en hoe hoog deze moet zijn. Wij verwacht van u dat u meewerkt om deze gegevens te geven. Dit geldt als u een uitkering aanvraagt, maar ook als u een uitkering ontvangt. Dit geldt niet alleen voor u, maar ook voor uw partner.

Voorwaarden algemene bijstand

U heeft in Nederland recht op algemene bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u woont rechtmatig in Nederland
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
  • u kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering, waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien
  • u zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring

Gezamenlijke huishouding en kostendelersnorm

Uw woonsituatie is van invloed op de hoogte van de uitkering. Daarom kijken we naar het aantal mensen dat bij u in huis woont. We kijken ook naar de leeftijd van deze mensen.

Bent u getrouwd of samenwonend? Dan heeft u een gezamenlijke huishouding. Het inkomen van u en van uw partner worden dan bij elkaar opgeteld. Dit is het gezamenlijk inkomen.

De gemeente vult uw (gezamenlijke) inkomen aan tot de bijstandsnorm die voor u gezamenlijk geldt.

Woont u samen met meer personen van 27 jaar en ouder, maar voert u geen gezamenlijke huishouding? Dan wordt uw bijstandsuitkering daarop aangepast. Dit heet de kostendelersnorm. De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt de kosten namelijk delen.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de kostendelersnorm in de bijstand.

Vakantiegeld en vakantiedagen

Als u een uitkering ontvangt, heeft u recht op vakantiegeld . Het vakantiegeld wordt berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Het vakantiegeld ontvangt u in de maand juni of bij beëindiging van de uitkering. De betaaldatum voor dit jaar vindt u op de pagina Betaaldata.

Werk vinden

De RSD moet u helpen bij het vinden van werk of een daginvulling. Hiervoor heeft de RSD verschillende mogelijkheden om u te begeleiden naar werk.