Betaaldata uitkering

Jaaroverzicht van de data waarop wij de uitkering betalen

Overzicht betaaldata
Maand Op uw bankrekening

Januari

Dinsdag 1 februari 2022
Februari Dinsdag 1 maart 2022
Maart Vrijdag 1 april 2022
April Vrijdag 29 april 2022
Mei Woensdag 1 juni 2022
Juni Vrijdag 1 juli 2022
Juli Maandag 1 augustus 2022
Augustus Donderdag 1 september 2022
September Vrijdag 30 september 2022
Oktober Dinsdag 1 november 2022
November Donderdag 1 december 2022
December Vrijdag 30 december 2022
Vakantietoeslag Woensdag 15 juni 2022

 

Als er beslag is gelegd op de uitkering, wordt de vakantietoeslag niet aan u overgemaakt, maar betaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de betaling van de vakantietoeslag verder worden onderzocht. De betaling van de vakantietoeslag vindt dan later plaats.

Klanten met inkomsten uit arbeid moeten eerst een inkomstenformulier inleveren voordat er de uitkering betaald kan worden. Pas als alle bewijsstukken van de inkomsten kunnen worden aangeleverd, mag het inkomstenformulier worden ingeleverd. Klanten met een 4-weken loon moeten het inkomstenformulier inleveren met de bewijsstukken van de inkomsten over de afgelopen 4-wekelijkse periode.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2022 met loonstrook periode 1-2022 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2022 met loonstrook periode 2-2022 (week 5 t/m 8) enz. Alleen de ingeleverde periode wordt in mindering gebracht op uw uitkering.

De werkelijk ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2022 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd:

  • periode 12-2022 (week 45 t/m 48) en
  • periode 13-2022 (week 49 t/m 52).

Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2022 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.