money-debts-1 iconBetaaldata uitkering

Jaaroverzicht van de data waarop wij de uitkering betalen

Overzicht betaaldata
Maand Op uw bankrekening

Januari

Donderdag 1 februari 2024
Februari Vrijdag 1 maart 2024
Maart Donderdag 28 maart 2024
April Dinsdag 30 april 2024
Mei Vrijdag 31 mei 2024
Juni Maandag 1 juli 2024
Juli Donderdag 1 augustus 2024
Augustus Vrijdag 30 augustus 2024
September Dinsdag 1 oktober 2024
Oktober Vrijdag 1 november 2024
November Vrijdag 29 november 2024
December Dinsdag 31 december 2024
Vakantietoeslag Vrijdag 14 juni 2024

 

Als er beslag is gelegd op de uitkering, wordt de vakantietoeslag niet aan u overgemaakt, maar betaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de betaling van de vakantietoeslag verder worden onderzocht. De betaling van de vakantietoeslag vindt dan later plaats.

Klanten met inkomsten uit arbeid moeten eerst een inkomstenformulier inleveren voordat er de uitkering betaald kan worden. Pas als alle bewijsstukken van de inkomsten kunnen worden aangeleverd, mag het inkomstenformulier worden ingeleverd. Klanten met een 4-weken loon moeten het inkomstenformulier inleveren met de bewijsstukken van de inkomsten over de afgelopen 4-wekelijkse periode.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2024 met loonstrook periode 1-2024 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2024 met loonstrook periode 2-2024 (week 5 t/m 8) enz. Alleen de ingeleverde periode wordt in mindering gebracht op uw uitkering.

De werkelijk ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2024 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd:

  • periode 12-2024 (week 45 t/m 48) en
  • periode 13-2024 (week 49 t/m 52).

Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2024 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.