money-debts-1 iconBetaaldata uitkering

Jaaroverzicht van de data waarop wij de uitkering betalen

Overzicht betaaldata
Maand Op uw bankrekening

Januari

Woensdag 1 februari 2023
Februari Woensdag 1 maart 2023
Maart Vrijdag 31 maart 2023
April Maandag 1 mei 2023
Mei Donderdag 1 juni 2023
Juni Vrijdag 30 juni 2023
Juli Dinsdag 1 augustus 2023
Augustus Vrijdag 1 september 2023
September Vrijdag 29 september 2023
Oktober Woensdag 1 november 2023
November Vrijdag 1 december 2023
December Vrijdag 29 december 2023
Vakantietoeslag Woensdag 14 juni 2023

 

Als er beslag is gelegd op de uitkering, wordt de vakantietoeslag niet aan u overgemaakt, maar betaald aan de beslaglegger. Als er andere bijzonderheden zijn, moet de betaling van de vakantietoeslag verder worden onderzocht. De betaling van de vakantietoeslag vindt dan later plaats.

Klanten met inkomsten uit arbeid moeten eerst een inkomstenformulier inleveren voordat er de uitkering betaald kan worden. Pas als alle bewijsstukken van de inkomsten kunnen worden aangeleverd, mag het inkomstenformulier worden ingeleverd. Klanten met een 4-weken loon moeten het inkomstenformulier inleveren met de bewijsstukken van de inkomsten over de afgelopen 4-wekelijkse periode.

Voorbeeld: inkomstenformulier januari 2023 met loonstrook periode 1-2023 (week 1 t/m 4), inkomstenformulier februari 2023 met loonstrook periode 2-2023 (week 5 t/m 8) enz. Alleen de ingeleverde periode wordt in mindering gebracht op uw uitkering.

De werkelijk ontvangen inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. Dit betekent dat er bij het inkomstenformulier in december 2023 twee loonstroken moeten worden bijgevoegd:

  • periode 12-2023 (week 45 t/m 48) en
  • periode 13-2023 (week 49 t/m 52).

Is het niet mogelijk om deze twee perioden in december 2023 in mindering te brengen op uw uitkering dan zal het restant worden verrekend in de maand(en) erna.