Begeleiding naar werk

Wij helpen u bij het vinden van werk. Als u nog niet kunt werken, helpen wij u werk-fit te worden.

Plan van aanpak

Als u hulp nodig hebt bij het vinden van een baan, gaat de klantmanager van de RSD u hierbij helpen. Wij kijken naar uw mogelijkheden, werkervaring en opleiding. Maar ook naar andere problemen op het gebied van wonen, schulden en financiën, persoonlijke omstandigheden enz. Als dat nodig is, werken we samen met het sociaal team van de gemeente waar u woont.

Over het plan van aanpak maken we samen afspraken. Deze afspraken leggen we vast in een officiële brief.

Op weg naar werk

Wij kunnen u op de volgende manieren helpen om weer aan het werk te komen:

 • Persoonlijke begeleiding (coaching)
 • Training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling
 • Sollicitatietraining
 • Cursus bij faalangst
 • Het volgen van een training
 • Het volgen van een vakopleiding (in beroepen die de kans op werk vergroten)
 • Het doorverwijzen naar een organisatie die u kan helpen als u nog andere vragen heeft of begeleiding nodig heeft

De RSD werkt hierin nauw samen met:

Er zijn veel verschillende vormen van re-integratie en activering en diverse vormen van training en scholing. We zoeken naar dat wat het meeste bij u en uw situatie past. Daarbij is het uitgangspunt: de kortste weg naar werk. In de Participatiewet wordt beschreven dat al het maatschappelijk geaccepteerde werk passend is. Dit betekent ook dat werk dat niet direct aansluit bij uw werkervaring, of werk onder uw opleidingsniveau, passend is.

Deelname aan de trajecten is gratis wanneer u een Participatiewet-, IOAW- of IOAZ-uitkering ontvangt. Ontvangt u geen Participatiewet uitkering van de gemeente? Dan gelden andere voorwaarden.

Werken met behoud van uitkering

U wilt erg graag weer aan de slag, maar

 • u heeft een (groot) gat in uw CV of
 • u mist de juiste werkervaring of
 • u wilt overstappen naar een ander soort werk of
 • u weet niet goed hoeveel uur u kunt werken of
 • u weet niet waar u goed in bent

Herkent u één of meerdere van deze dingen? Dan is een werkervaringsplek iets voor u!

Wat is een werkervaringsplek? (uittesten, proberen, meelopen)

 • De werkervaringsplaats wordt ingezet om te kijken of het werk u bevalt en of het bij u past. Zie het als uittesten, proberen en meelopen. Vooraf worden de doelen helder beschreven en staan in het plan van aanpak
 • De maximumduur van een werkervaringsplaats is zes maanden
 • De gemeente kan de duur van de werkervaringsplaats voor maximaal zes maanden verlengen

Samen met iemand van RSD de Liemers gaat u kijken of een werkervaringsplek geschikt voor u is. Vervolgens onderzoekt u samen welke werkplek voor u passend en haalbaar is. De RSD heeft diverse werkplekken beschikbaar bij verschillende Liemerse instellingen en organisaties. Zo kunt u denken aan verkoopmedewerker, baliemedewerker, horeca-medewerker, magazijnmedewerker, conciërge, toezichthouder of onderwijsassistent. Deze functies kunt u onder andere uitvoeren bij kringloopcentra, scholen, gemeente, winkel of kinderboerderij.

Belangrijk om te weten

Een werkervaringsplek heeft echt als doel om werkervaring op te doen. Het maakt de stap naar betaald werk bij een andere werkgever makkelijker. De duur van de werkervaringsplek is 6 maanden. Maar vindt u ondertussen betaald werk, dan gaat dat natuurlijk altijd voor!

Kim, 34 jaar:

‘Ik had altijd in de zorg gewerkt, maar omdat ik alleenstaand ouder werd en geen opvang meer had, kon ik geen wisselende diensten meer draaien. Ik heb toen werkervaring opgedaan als KCC medewerker bij een gemeente, waardoor ik de overstap heb kunnen maken naar een nieuwe functie met regelmatige werktijden”

Bekijk de beschikbare werkervaringsplekken op de MijnRSD app. Heeft u een plek gezien die u aanspreekt? Neem dan contact op met uw klantmanager, via mail of direct via de app.

Participatieplaats

De RSD kan een inwoner, met een bijstandsuitkering, plaatsen op een participatieplaats voor maximaal 2 jaar. Deze werkzaamheden worden gedaan met behoud van uitkering. Ze mogen niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Doel van de participatieplaats is de inwoner te helpen met een dagritme en het terugkeren naar de arbeidsmarkt.

Leerwerkplek

Met een leerwerkplek combineert u werk met een opleiding. Een leerwerkplek is gekoppeld aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het Leerwerkloketexterne-link-icoon geeft informatie over:

 • loopbaan
 • scholing
 • de combinatie van leren en werken

Proefplaatsing

De RSD kan een proefplaatsing inzetten als de werkgever serieus overweegt om iemand met een uitkering in dienst te nemen. We spreken over een proefplaatsing als:

 • na afloop van de proefplaatsing de werknemer een regulier arbeidscontract krijgt
 • de arbeidsovereenkomst minimaal 6 maanden duurt
 • de arbeidsovereenkomst minstens hetzelfde aantal uren als tijdens de proefplaatsing heeft

Werkgeversservicepunt Midden Gelderland

Bij het vinden van betaald werk werken wij nauw samen met het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland (WSP). Het WSP heeft goede contacten met werkgevers in de regio en is op de hoogte van beschikbare vacatures. Daarnaast is het WSP voor werkgevers hét aanspreekpunt voor arbeidsvragen en subsidiemogelijkheden. Wilt u als werkgever uw vacature bekend maken? Neem dan contact op met het WSP.

Meer weten over het Werkgeversservicepunt Midden Gelderlandexterne-link-icoon?

RSD app

Altijd op de hoogte van de laatste vacatures en de belangrijkste informatie gelijk bij de hand? Download de RSD app! Download de gratis app via de Google Play store (Android) of de App store (IOS/ Apple) en zoek op 'RSD de Liemers'.

Wat kunt u vinden in de RSD app?

In MijnRSD app vindt u informatie over:

 • Vacatures, werkervaringsplaatsen en vrijwilligerswerk
 • Informatie over gratis projecten
 • Betalingen
 • Informatie over bijeenkomsten
 • Meest gestelde vragen
 • Berichten
 • Contactpersonen bij de RSD
 • Eenvoudig contact met de RSD

TIP: Vul bij 'instellingen' eenmalig uw gegevens in. De app vult dan automatisch uw gegevens in, zodat u snel kunt reageren op vacatures. Ook kunt u bij deze instellingen uw klantmanager aangeven. Al uw reacties komen dan direct bij uw contactpersoon van de RSD binnen.

Vacatures

Wilt u reageren op een vacature? Neem dan via de app contact op of bel met uw klantmanager Bemiddeling of Activering.

Extra kosten om te gaan werken

U heeft werk gevonden, maar u heeft daarvoor speciale werkkleding of schoenen nodig. Of u heeft een computer nodig. Of u moet reizen om op het werk te komen.

In een aantal gevallen betaalt de werkgever deze kosten. Als dat niet zo is, neem dan contact op met de klantmanager. De klantmanager kijkt samen met u of de RSD u hiermee kan helpen. 

Reiskosten

Volgt u een traject met toestemming van de RSD? Maar heeft u geen fiets, dan kunt u maximaal 3 maanden een leenfiets krijgen. Als fietsen voor u niet mogelijk is, vergoeden wij mogelijk de reiskosten van een ander vervoersmiddel. U kunt een reiskostenvergoeding aanvragen via deze website of bij uw klantmanager.

Bedraagt de reisafstand meer dan vier kilometer enkele reis, dan worden de reiskosten van de volledige reisafstand vergoed. De reiskostenvergoeding voor de auto, scooter of fiets is € 0,19 per kilometer. Hierbij wordt rekening gehouden met de goedkoopste route.

Reist u met openbaar, dan krijgt u de alle reiskosten vergoed.

De reiskostenvergoeding wordt niet in mindering gebracht op de uitkering.

Reiskostenvergoeding aanvragen

U kunt uw reiskostenvergoeding digitaal aanvragen Hiervoor gebruikt u uw DigiD.