Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Klantenmap

Als u een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-uitkering bij RSD de Liemers aanvraagt, heeft u te maken met de regelingen en de rechten die bij deze uitkering horen. Welke rechten en plichten dit zijn, kunt u hier lezen. Na uw aanvraag wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u deze klantenmap ook overhandigd. In de klantenmap leest u alles over de regelingen en de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering.

Goed om te weten

  • Ieder half jaar wordt de klantenmap aangepast op de nieuwe normen (per januari en juli).
  • Jaarlijks wordt de klantenmap herzien op gewijzigde wet- en regelgeving en beleidswijzigingen die voor u als klant van de RSD van belang is.
  • Ook wordt jaarlijks het inleverschema van de mutatieformulieren en het betaalschema van de uitkering en vakantiegeld herzien.

Wilt u de klantenmap liever downloaden of printen, klik dan op onderstaand bestand:

pdf Klantenmap Participatiewet januari 2021 (PDF, 579.4 KB) pdf Klantenmap IOAW-IOAZ januari 2021 (PDF, 1.55 MB)