Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Klantenmap

Als u een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-uitkering bij RSD de Liemers aanvraagt, heeft u te maken met de regelingen en de rechten die bij deze uitkering horen. Welke rechten en plichten dit zijn, kunt u hier lezen. Na uw aanvraag wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u deze klantenmap ook overhandigd. In de klantenmap leest u alles over de regelingen en de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering.

Goed om te weten

  • Ieder half jaar wordt de klantenmap aangepast op de nieuwe normen (per januari en juli).
  • Jaarlijks wordt de klantenmap herzien op gewijzigde wet- en regelgeving en beleidswijzigingen die voor u als klant van de RSD van belang is.
  • Ook wordt jaarlijks het inleverschema van de mutatieformulieren en het betaalschema van de uitkering en vakantiegeld herzien.

Wilt u de klantenmap liever downloaden of printen, klik dan op onderstaand bestand:

pdf Klantenmap Participatiewet juli 2020 (PDF, 308.96 KB) pdf Klantenmap IOAW-IOAZ juli 2020 (PDF, 332.06 KB)