Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Klantenmap

Als u een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-uitkering bij RSD de Liemers aanvraagt, heeft u te maken met de regelingen en de rechten die bij deze uitkering horen. Welke rechten en plichten dit zijn, kunt u hier lezen. Na uw aanvraag wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u deze klantenmap ook overhandigd. In de klantenmap leest u alles over de regelingen en de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering.

Goed om te weten

  • Ieder half jaar wordt de klantenmap aangepast op de nieuwe normen (per januari en juli).
  • Jaarlijks wordt de klantenmap herzien op gewijzigde wet- en regelgeving en beleidswijzigingen die voor u als klant van de RSD van belang is.
  • Ook wordt jaarlijks het inleverschema van de mutatieformulieren en het betaalschema van de uitkering en vakantiegeld herzien.

Wilt u de klantenmap liever downloaden of printen, klik dan op onderstaand bestand:

pdf Klantenmap IOAW-IOAZ juli 2021 (PDF, 1.53 MB) pdf Klantenmap Participatiewet juli 2021 (PDF, 1.57 MB)