Ondernemers, woonachtig in de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-2 uitkering aanvragen voor levensonderhoud of voor een lening bedrijfskapitaal. 

- Wilt u een Tozo-2 uitkering voor levensonderhoud aanvragen of een Tozo-1 uitkering verlengen? Lees dan eerst de inleiding
- Wilt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen, lees dan eerst de inleiding voor u een aanvraag doet. 

Heeft u een vraag over de Tozo-regeling voor levensonderhoud of lening voor bedrijfskapitaal? Ga naar de pagina veelgestelde vragen over de Tozo-regeling en kijk of het antwoord op uw vraag er bij staat.

Klantenmap

Als u een bijstandsuitkering of een IOAW/IOAZ-uitkering bij RSD de Liemers aanvraagt, heeft u te maken met de regelingen en de rechten die bij deze uitkering horen. Welke rechten en plichten dit zijn, kunt u hier lezen. Na uw aanvraag wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u deze klantenmap ook overhandigd. In de klantenmap leest u alles over de regelingen en de rechten en plichten die horen bij het ontvangen van een uitkering.

Goed om te weten

  • Ieder half jaar wordt de klantenmap aangepast op de nieuwe normen (per januari en juli).
  • Jaarlijks wordt de klantenmap herzien op gewijzigde wet- en regelgeving en beleidswijzigingen die voor u als klant van de RSD van belang is.
  • Ook wordt jaarlijks het inleverschema van de mutatieformulieren en het betaalschema van de uitkering en vakantiegeld herzien.

Wilt u de klantenmap liever downloaden of printen, klik dan op onderstaand bestand:

pdf Klantenmap Participatiewet juli 2020 (PDF, 308.96 KB) pdf Klantenmap IOAW-IOAZ juli 2020 (PDF, 332.06 KB)