Vakantie, verblijf in het buitenland of buiten de woongemeente

U mag voor een korte tijd naar het buitenland, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Ook mag u tijdelijk buiten uw gemeente in Nederland verblijven. Om uw uitkering te houden, gelden hiervoor wel regels.

Regels en aantal dagen

Gaat u op vakantie of op familiebezoek? Of verblijft u tijdelijk in het buitenland of buiten uw gemeente?

Dan meldt u dit altijd vooraf aan de RSD. U gebruikt hiervoor het vakantieformulier Melding vakantie, verblijf in buitenland of verblijf buiten uw gemeente in Nederland. U kunt dit formulier op onze website invullen met uw DigiD.
Als dat niet lukt, kunt u dit formulier hieronder downloaden of aanvragen bij de receptie van de RSD.

Aantal dagen

Per kalenderjaar mag u vier weken (= 28 dagen) naar het buitenland. Voor een verblijf in Nederland, buiten uw gemeenten, is er geen maximum aantal dagen.

Verblijf in het buitenland

U mag, met behoud van uitkering, 28 dagen in het buitenland verblijven. U mag deze 28 dagen in één keer opnemen om naar het buitenland te gaan. U mag ze ook spreiden over het kalenderjaar.

U verblijft langer dan 28 dagen in het buitenland

Bent u langer in het buitenland? Dan heeft u, na deze 28 dagen, geen recht op uitkering in die periode. Dit geldt ook als u niet eerder kunt terugkeren naar Nederland, bijvoorbeeld door ziekte of om een andere reden.

Wat moet u doen als u terug bent in Nederland?

  • Neem direct na terugkomst contact op met uw klantmanager bij de RSD
  • Bewaar bewijsstukken, zoals vliegtuigtickets of hotelreservering, waarop staat hoe lang u in het buitenland was. De RSD heeft deze bewijsstukken nodig om te beoordelen wanneer uw uitkering wordt voortgezet

Het kan zijn dat uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Door uw langere verblijf heeft u namelijk niet kunnen werken of werk zoeken. We houden wel rekening met de reden van uw langere verblijf in het buitenland. Bent u ziek geweest? Lever dan een medische verklaring in.

Verblijft een partner alleen in het buitenland?

Partners kunnen samen, maar ook apart van elkaar, naar het buitenland. Gaat een partner alleen, dan gebruikt hij/zij hiermee een deel of alle 28 dagen. Blijft de partner langer dan 28 dagen weg, dan heeft de partner niet langer recht op bijstand. De partner die in Nederland blijft, houdt recht op bijstand. Wel zal de het bedrag van de uitkering worden aangepast.

Verblijf buitenland tijdens de jaarwisseling

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u nooit langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland zijn.

Voorbeeld: u bent naar het buitenland geweest van 6 december 2021 tot en met 20 januari 2022. Dit is langer dan 28 dagen achter elkaar, maar per kalenderjaar korter dan 28 dagen. Dit is niet toegestaan.

Verblijf in Nederland, buiten uw gemeente

Hiervoor geldt geen maximum aantal dagen. Toch zijn er ook regels voor vakantie en verblijf buiten uw gemeente in Nederland.

‘Woont’ u langere tijd, of regelmatig een korte periode, niet op het adres dat bekend is bij de gemeente? Dan moet u dit doorgeven op het wijzigingsformulier. Wij gaan dan onderzoeken of uw woonplaats is veranderd. In dat geval wordt de uitkering beëindigd. U kunt een bijstandsuitkering aanvragen in de gemeente waar u verblijft.

Door langdurig verblijf buiten de gemeente heeft u niet misschien niet kunnen werken of werk zoeken. In dat geval kan de uitkering worden verlaagd.