Uitkeringsspecificatie, jaaropgave en belastbaar inkomen

Heeft u een uitkeringsspecificatie of jaaropgave nodig? Of wilt u weten hoe u uw belastbaar inkomen berekent? We leggen het u graag uit.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

  • Een uitkeringsspecificatie geeft u een overzicht van hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd.
  • Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar hebt ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting op uw uitkering is ingehouden.

De jaaropgave heeft u nodig om:

  • een woning te kunnen huren
  • belastingaangifte te doen
  • toeslagen aan te vragen

U ontvangt begin februari van de RSD de jaaropgave over het vorige jaar.

Bent u getrouwd of woont u samen, dan heeft u deze uitkering samen ontvangen. U ontvangt daarom ook beiden een jaaropgave. De bedragen op de jaaropgave voor u en uw partner hoeven niet gelijk te zijn.

Heeft u vragen over de jaaropgave? Mail uw vraag naar ua@rsddeliemers.nl

Hoe berekent u uw belastbaar inkomen

Als u een voorlopige teruggave of toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven wat uw belastbaar inkomen is over het jaar waarover u dit wilt aanvragen. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om uit te rekenen wat uw belastbaar inkomen is. Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar.

Schatting belastbaar inkomen 2023

Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

Getrouwd, per partner€ 11.381
Alleenstaande (ouder)€ 17.881

Let op: het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stuur dan een mail naar ua@rsddeliemers.nl