Extra hulp van de gemeente

Als een uitkering niet voldoende is om in uw levensonderhoud te voorzien, kan de gemeente misschien helpen.

Inkomensondersteuning

Naast uw maandelijkse bijstandsuitkering heeft u misschien recht op extra inkomensondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • Bijzondere Bijstand
  • De individuele inkomenstoeslag
  • De collectieve ziektekostenverzekering
  • Aanvragen voor Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen enz.
  • De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Wilt u in aanmerking komen voor deze voorziening, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Deze voorzieningen worden niet door de RSD uitgevoerd.

Schuldhulpverlening

Heeft u financiële problemen en stapelen de schulden zich op? Bent u niet meer in staat deze problemen zelf op te lossen? Voor advies, het regelen van de schulden en het eventueel beheren van uw budget kunt u zich wenden tot schuldhulpverlening. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Sociaal team

Heeft u hulp nodig bij andere problemen, zoals hulp bij opvoeding, eenzaamheid of verwijzing naar hulpverlening? Dan kunt terecht bij uw lokale sociaal team.

Wmo-hulp en -ondersteuning

De 'Wet maatschappelijke ondersteuning', bekend als Wmo, regelt hulp en ondersteuning voor inwoners. Met deze hulp kan iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Ook kunt u met hulp deel blijven nemen aan de maatschappij. Voor hulp kunt u terecht bij uw gemeente.

Jeugdhulp

Heeft u ondersteuning nodig bij het opvoeden of heeft uw kind zorg of begeleiding nodig om te komen tot een goede ontwikkeling? Voor hulp kunt u terecht bij uw gemeente.

Interessante websites

Hieronder vindt u een aantal websites die mogelijk interessant voor u kunnen zijn: