help-support iconExtra hulp van de gemeente

Is een uitkering niet voldoende? Heeft u schulden? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? U kunt bij de gemeente extra hulp vragen.

Inkomensondersteuning

Naast uw maandelijkse bijstandsuitkering heeft u misschien recht op extra inkomensondersteuning. Voorbeelden zijn:

  • Bijzondere Bijstand
  • De individuele inkomenstoeslag
  • De collectieve ziektekostenverzekering
  • Aanvragen voor WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen enz.
  • De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Wilt u in aanmerking komen voor deze voorziening, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Deze voorzieningen worden niet door de RSD uitgevoerd.

Schuldhulpverlening

Heeft u financiële problemen en stapelen de schulden zich op? Bent u niet meer in staat deze problemen zelf op te lossen? Voor advies, het regelen van de schulden en het eventueel beheren van uw budget kunt u zich wenden tot schuldhulpverlening. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente.

Sociaal team

Heeft u hulp nodig bij andere problemen, zoals hulp bij opvoeding, eenzaamheid of verwijzing naar hulpverlening? Dan kunt terecht bij uw lokale sociaal team.

Websites van de Liemerse gemeenten

Duiven             https://www.duiven.nl/bijzondere-bijstand-en-minimaregelingen

Westervoort  https://www.westervoort.nl/bijzondere-bijstand-en-minimaregelingen

Zevenaar         https://www.zevenaar.nl/inkomensondersteuning

Financieel Trefpunt

Heeft u vragen over geld, inkomen, digitale zaken en administratie? Heeft u moeite met invullen van formulieren? Of het gebruik van DigiD? De vrijwilligersorganisaties in de Liemers kunnen u helpen. 

Financieel Trefpunt Zevenaar

Op dinsdagochtend, tussen 09.00 - 11.30 uur, kunt u binnenlopen bij het Financieel Trefpunt in de Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27, Zevenaar. Een afspraak maken is niet nodig.  

Meer informatie over het Financieel Trefpunt Zevenaar

Financieel Trefpunt Duiven - Westervoort

Op dinsdagmiddag, tussen 13.30 - 15.00 uur, is er een inloopspreekuur in De Nieuwhof, Rivierweg 1, Westervoort. 

Op woensdagmiddag, tussen 13.30 - 15.00 uur, is er een inloopspreekuur in het Huis van Droo, Fuutstraat 50, Duiven. 

Het inloopspreekuur is gratis.

Meer informatie over het Financieel Trefpunt Duiven - Westervoort

Formulierenbrigade / Thuisadministratie

Caleidoz (Zevenaar) en Santé Partners (Duiven en Westervoort) kunnen u helpen bij het invullen van formulieren, het aanvragen van DigiD of het schrijven van brieven. Ze kijken ook met u mee of u recht heeft op regelingen of subsidies.
Vindt u het bijhouden van uw administratie moeilijk? Ook dan kan de formulierenbrigade u helpen. 

Meer informatie over 
Thuisadministratie: Voor inwoners van de gemeente Duiven en Westervoort 
Formulierenbrigade: Voor inwoners van de gemeente Zevenaar

Interessante websites

Hieronder vindt u een aantal websites die mogelijk interessant voor u kunnen zijn: