Important message

Ondernemers kunnen bij RSD de Liemers een Tozo-4 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal aanvragen. De Tozo-uitkering is een gezinsuitkering. Het inkomen van de partner telt mee bij de beoordeling of u in aanmerking komt. Voor de inkomstenbelasting wordt de Tozo-uitkering voor de helft toegerekend aan het inkomen van de partner. U moet wel wonen in de gemeente Duiven, Westervoort of Zevenaar.

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Een uitkeringsspecificatie geeft u een overzicht van hoe uw uitkering is berekend. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd. Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar hebt ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting op uw uitkering is ingehouden.

Goed om te weten

De jaaropgave heeft u nodig om een woning te kunnen huren, belastingaangifte te doen en om toeslagen aan te vragen.

U ontvangt begin februari van de RSD de jaaropgave over 2020. 
Bent u gehuwd of woont u samen, dan heeft u deze uitkering samen ontvangen. U ontvangt daarom ook beiden een jaaropgave over 2020. De bedragen op de jaaropgave voor u en uw partner hoeven niet gelijk te zijn.

Voorbeeld 1 – u en/of uw partner hebben naast de Tozo-uitkering ook andere inkomsten gehad

Totaal verstrekte uitkering aan u beiden: netto € 10.000 + afgedragen loonheffing € 3.500 = totaal fiscaalloon € 13.500

Jaaropgave klant RSD: fiscaalloon € 6.000, loonheffing € 1.000
Jaaropgave partner: fiscaalloon € 7.500, loonheffing € 2.500

Voorbeeld 2 - u en/of uw partner hebben naast de Tozo-uitkering geen andere inkomsten gehad

Totaal verstrekte uitkering aan u beiden: netto € 10.000 + afgedragen loonheffing € 3.500 = totaal fiscaalloon € 13.500

Jaaropgave klant RSD: fiscaalloon € 6.750, loonheffing € 1.750
Jaaropgave partner: fiscaalloon € 6.750, loonheffing € 1.750

Heeft u vragen over de jaaropgave 2020? Mail uw vraag naar ua@rsddeliemers.nl