Important message

Tijdens de laatste persconferentie is nog geen versoepeling aangekondigd voor ondernemers. Veel bedrijven moeten hun deuren grotendeels gesloten houden. Komt u door het wegvallen van omzet in de financiële problemen? RSD de Liemers kan u helpen met een Tozo-3 uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. Op deze website kunt u lezen of u in aanmerking komt.

Liemers Ondernemersportaal

Elke ondernemer wordt geraakt door het coronavirus. Of het nu is omdat uw omzet (deels) wegvalt, u voor uw medewerkers werktijdverkorting moet aanvragen, of omdat u, uw naasten of medewerkers ziek worden door het virus. Maar ook nu de crisis langer duurt, kunnen er vragen zijn over het voortbestaan van uw bedrijf.

De Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar werken samen om de Liemerse ondernemers op dit moment op de beste manier te ondersteunen.

  • Wanneer het gaat om specifieke regelingen zoals bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, vergunningen en andere maatregelen dan kunt u terecht bij desbetreffende gemeenten.
  • Wanneer het gaat om specifieke vragen rondom werk en inkomen dan kunt u, ongeacht in welke Liemerse gemeente u woonachtig bent, terecht bij RSD de Liemers.
  • Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het voortzetten of beëindigen van uw bedrijf, bijvoorbeeld door middel van coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. 

Speciaal voor deze Coronacrisis gerelateerde vragen is het Liemers Ondernemersportaal opgericht.

Liemers Ondernemersportaal

Het Liemers Ondernemersportaal is een initiatief van de Liemerse gemeenten, RSD de Liemers, Werkgeversservicepunt Midden Gelderland en ondernemers. Wij ondersteunen ondernemers met vragen rondom werk en inkomen, verbinden mensen en organisaties maar staan ook open voor ideeën. Ofwel een plek in de Liemers, voor vragen of een sparringspartner op het gebied van werk en inkomen.

Hoe werkt het Liemers Ondernemersportaal?

U stelt uw ondernemersvraag via de button op deze pagina. Binnen 24 uur of op de eerstvolgende werkdag, wordt u door iemand van Liemers Ondernemersportaal teruggebeld. Afhankelijk van uw vraag beantwoorden wij uw vraag of brengen u in contact met de juiste persoon uit ons netwerk, die u kan helpen. Dit kan een overheidsmedewerker zijn van de RSD, WSP of één van de Liemerse gemeenten of een mede-ondernemer.

Stel uw ondernemersvraag

Wie zitten er in het Liemers Ondernemersportaal

In het Liemers Ondernemersportaal zitten vertegenwoordigers van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, RSD de Liemers, Werkgeversservicepunt Midden Gelderland en Liemerse ondernemers.

Maatwerk voor werk en inkomen

RSD de Liemers is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. Dit betekent dat wij zowel uitkeringen verstrekken aan inwoners die zelf niet in hun eerste levensonderhoud kunnen voorzien als, samen met het onderwijs en ondernemers, inwoners begeleiden op de weg naar (betaald) werk.

Twee voorbeelden:

  • Samen met de Liemerse ondernemers is het gelukt om in 2019 meer dan driehonderd mensen aan het werk te krijgen.
  • RSD de Liemers heeft de afgelopen weken meer dan duizend aanvragen behandeld voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hier kwamen ook veel vragen van ondernemers uit voort.

Wat doet de landelijke overheid?

De landelijke overheid heeft naar aanleiding van het coronavirus een pakket maatregelen opgesteld om ondernemers te ondersteunen in deze periode. Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen van het Kabinet voor ondernemers en werkgevers als gevolg van het coronavirus COVID-19 vindt u op de website van de Rijksoverheid.