Important message

Heeft u als ondernemer vragen, hulp of financiële ondersteuning nodig? De RSD kan u mogelijk helpen. Bijvoorbeeld met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Kijk op www.krijgikbbz.nl en doe de check.

Hoe berekent u uw belastbaar inkomen?

Als u een voorlopige teruggave of toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven wat uw belastbaar inkomen is over het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dit uit te rekenen. Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar.

Schatting belastbaar inkomen 2019

Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

  • Gehuwd, per partner € 9.966
  • Alleenstaande (ouder) € 15.516

Let op: het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de uitkeringsadministratie van RSD de Liemers.