Important message

Vanaf nu kunnen ondernemers en zzp’ers een aanvraag of verlenging indienen voor een Tozo 3-uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal. U kunt een uitkering aanvragen tot 1 april 2021.

Tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. zijn extra steunmaatregelen genoemd. Op dit moment is nog niet duidelijk welke extra steunmaatregelen worden uitgewerkt en voor welke groep ondernemers deze van toepassing zijn. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit op de website van de RSD bekend gemaakt.

Hoe berekent u uw belastbaar inkomen?

Als u een voorlopige teruggave of toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven wat uw belastbaar inkomen is over het betreffende jaar. Bij een bijstandsuitkering kan het lastig zijn om dit uit te rekenen. Hieronder vindt u een schatting van de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar.

Schatting belastbaar inkomen 2019

Voor personen met een bijstandsuitkering ouder dan 21 jaar tot de pensioenleeftijd:

  • Gehuwd, per partner € 9.966
  • Alleenstaande (ouder) € 15.516

Let op: het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de uitkeringsadministratie van RSD de Liemers.