Wijzigingen doorgeven

Goed om te weten

Geef alle wijzigingen die van belang zijn voor uw uitkering op tijd door. Zo kunnen wij beoordelen of u nog recht heeft op een gehele of gedeeltelijke uitkering. De medewerkers van de RSD beoordelen of deze wijziging al dan niet gevolgen heeft voor het recht op een uitkering.

Bij wijzigingen kunt u onder andere denken aan:

  • wijzigingen in de woon- en gezinssituatie
  • verrichten van vrijwilligerswerk
  • ontvangst van vermogen
  • aanschaf auto
  • start of einde studie

Let op: In het geval van verrichte werkzaamheden, ontvangst van inkomsten en/of teruggave van de belastingdienst gebruikt u het inkomstenformulier .

Wanneer u twijfelt of u bepaalde informatie wel of niet hoort door te geven, neem dan contact op met uw klantmanager inkomen.

U kunt uw wijzigingsformulier op of rond de inleverdatum op diverse manieren inleveren.

  • In de RSD-brievenbus, Kerkstraat 27, Zevenaar.
  • Scannen en mailen aan ua@rsddeliemers.nl.
  • Persoonlijk inleveren bij de receptie tussen 9.00 en 17.00 uur.
  • Inleveren (persoonlijk/brievenbus) bij het gemeentehuis in uw woonplaats. Houdt u er wel rekening mee dat we het formulier dan enkele dagen later kunnen ontvangen.