Controle

Om na te gaan of uw uitkering juist wordt betaald, heeft de RSD informatie nodig. De RSD komt op verschillende manieren aan deze informatie.

Controle van uw gegevens

Wij gaan uit van de informatie die u ons geeft. Het is belangrijk dat uw wijzigingen in uw situatie of wanneer u inkomsten heeft, dit aan ons doorgeeft. Deze wijzigingen kunt u doorgeven op het Wijzigingsformulier of het Inkomstenformulier. Daarnaast krijgt de RSD gegevens van verschillende organisaties. Welke informatie dat is, kunt u hieronder lezen.

 • Inkomsten uit arbeid
 • Inkomsten uit bijvoorbeeld een WW-; WAO-Wajong of andere uitkering
 • Vermogensgegevens*
 • Auto’s op uw naam*
 • Het ontvangen van een studiefinanciering
 • Verblijf in de gevangenis
 • Vertrek van een of meerdere personen die op uw adres zijn ingeschreven
 • Nieuwe personen die op uw adres komen wonen
 • Overlijden en geboorte
 • Inschrijving van het echtscheidingsvonnis
 • Status van de verblijfsvergunning
 • Woning in het buitenland*

De RSD kan de gegevens inzien van:

 • RDW
 • KvK
 • Belastingdienst
 • SVB (voor kinderbijslag)
 • DUO
 • Inkomsten uit arbeid of andere uitkeringen

* Als u een Ioaw- of Ioaz-uitkering ontvangt, is dit voor u niet van toepassing.

Ontvangen we informatie die niet klopt met wat u heeft doorgegeven, of wat onbekend is, gaan we dit onderzoeken.

De RSD controleert of de juiste uitkering wordt betaald. Daarom kan het voorkomen dat de RSD u om gegevens vraagt. Ook kan het zijn dat er een huisbezoek plaatsvindt. De RSD verwacht van u dat u meewerkt aan deze controle.

De RSD mag gegevens opvragen. Dat doen wij alleen als dit nodig is om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. Welke gegevens wij opvragen in het kader van de wet op de Privacy en waarom, leest u op de pagina Privacy.

Huisbezoek

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij op huisbezoek komen. RSD medewerkers moeten, als zij aan uw deur komen, met een pasje aantonen wie ze zijn. Zo weet u met wie u te maken heeft. Ook moeten zij vertellen waarom zij een huisbezoek willen afleggen. Zij vragen u om toestemming om binnen te mogen komen. U tekent hiervoor een formulier. U mag het huisbezoek weigeren. Het weigeren van een huisbezoek kan gevolgen hebben op het recht op uitkering.

Wat gebeurt er als u de plichten niet nakomt?

De gemeente controleert of u uw verplichtingen nakomt. Komt u uw verplichtingen niet of onvoldoende na, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Hierbij kunt u denken aan:

 • uw uitkering wordt later betaald
 • te veel betaalde uitkering kan worden verrekend of u moet terugbetalen
 • u kunt een boete krijgen
 • uw uitkering kan beëindigd worden