Proefplaatsing

Periode waarin werkgever en werknemer kunnen onderzoeken of de werknemer het werk aankan.

Proefplaatsing

Tijdens een proefplaatsing kijken de werkgever en de potentiële werknemer of de werknemer het werk aan kan en de werkplek passend is. De werkgever heeft het plan om aansluitend aan de proefplaatsing een arbeidscontract te bieden. De potentiële werknemer werkt deze periode met behoud van uitkering.

Wanneer spreken we van een proefplaatsing

  • een medewerker gaat op proef werken
  • het gaat om een periode van maximaal twee maanden, of drie maanden indien een loonwaardemeting moet plaatsvinden
  • de werkgever heeft het plan om de werknemer bij goed functioneren een arbeidscontract aan te bieden van minimaal zes maanden
  • de werkgever betaalt tijdens de proefplaatsing geen loon
  • de proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een arbeidscontract

Meer informatie over een Proefplaatsing en de voorwaardenexterne-link-icoon.

Vragen over de proefplaatsing

Wilt u een kandidaat een proefplaatsing aanbieden? Maar heeft u vragen over de werkwijze en de voorwaarden? Neem contact op met de RSD. Een medewerker neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

Contactformulier voor werkgeversexterne-link-icoon