bankbiljetten, euro's

Uitkering voor ondernemers VV

Bent u (startende) ondernemer en kunt u niet (meer) in uw eigen levensonderhoud voorzien of heeft u bedrijfskapitaal nodig? De RSD kan u misschien helpen.

Soorten uitkeringen voor ondernemers

Voor (zelfstandig) ondernemers zijn er twee uitkeringen:

 • Bbz uitkering
 • IOAZ uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Komt u niet in aanmerking voor een Bbz- of IOAZ uitkering? En heeft u onvoldoende inkomen om uw vaste (woon)lasten te betalen? Dan kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen.

Wat is het Bbz?

U kunt misschien in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering(Besluit bijstandverlening zelfstandigen) wanneer u:

 • een eigen bedrijf heeft en financiële problemen heeft
 • een eigen bedrijf wilt opstarten
 • uw eigen bedrijf wilt beëindigen

U kunt een uitkering voor levensonderhoud aanvragen, maar ook een rentedragende lening om uw schulden te saneren of noodzakelijke spullen aan te schaffen.

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen of wilt u eerst een medewerker van het RSD Ondernemersloket spreken? Vul dan het contactformulier in.

Wanneer bent u zelfstandige?

 • U werkt niet in loondienst
 • U bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd
 • U werkt minimaal 1.225 uur per jaar in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd
 • U voldoet aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van uw bedrijf/beroep

Wanneer kunt u een Bbz-uitkering aanvragen?

1. U start het eigen bedrijf vanuit een uitkeringssituatie

Wanneer u start met een bedrijf, bent u niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uw werkloosheids- of bijstandsuitkering vervalt. Om in aanmerking te komen voor een periodieke uitkering en/of een startkapitaal, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent werkloos of wordt dit binnenkort (dit geldt niet als u zelf ontslag neemt!)
 • U heeft weinig kans op een baan in loondienst
 • U heeft zelf onvoldoende inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien (inkomsten van uw partner tellen hierbij mee)
 • U kunt niet bij een bank terecht voor een lening
 • U bent gezond genoeg om een bedrijf te starten

2. U heeft een eigen (bestaand) bedrijf met tijdelijke financiële problemen

U heeft tijdelijk financiële problemen bijvoorbeeld omdat opdrachtgevers wegvallen, kosten zijn toegenomen, enz. Om in aanmerking te komen voor deze Bbz-regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U moet al enige tijd (minimaal anderhalf jaar) een bedrijf hebben of als zelfstandige werken
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn of weer levensvatbaar worden
 • U hebt geen andere mogelijkheden om aan geld te komen

3. U bent geboren voor 1-1-1960, hebt minimaal 10 jaar een eigen bedrijf en een inkomen lager dan sociaal minimum

U kunt in aanmerking komen voor een (aanvullende) Bbz-uitkering voor levensonderhoud als:

 • u werkt als zelfstandige en
 • u geboren bent voor 1-1-1960 en
 • uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm

Daarnaast :

 • bent u al minstens tien jaar als zelfstandige werkzaam bent en
 • verdient u jaarlijks zelf een minimaal bruto inkomen uit het bedrijf

4. U beëindigt uw eigen bedrijf

Is uw bedrijf niet (meer) levensvatbaar? Of kunt u niet (meer) van uw bedrijf leven? Dan is er vaak geen andere keuze dan te stoppen. Natuurlijk hebt u daar enige tijd voor nodig, omdat u bijvoorbeeld op zoek wilt naar een koper, of de voorraad wilt verkopen. Deze tijd heet de liquidatiefase of afbouwperiode.

In deze periode kunt u een Bbz-uitkering ontvangen. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. U moet uw bedrijf of beroep wel zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twaalf maanden, echt beëindigen. Als u uw bedrijf of beroep hebt beëindigd, stopt ook de Bbz-uitkering. U kunt dan eventueel een 'gewone' bijstandsuitkering aanvragen (Participatiewet).

Mogelijk hebt u recht op een IOAZ-uitkering; een uitkering voor oudere gewezen zelfstandigen. Let op! Deze IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u met uw bedrijf stopt. Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bbz-uitkering aanvragen

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Volg dan de volgende stappen.

Wat is IOAZ?

IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De wet geldt sinds 2006 alleen nog voor oudere zelfstandigen en niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

Heeft uw bedrijf onvoldoende winst om van te leven? Of heeft u plannen om met uw bedrijf te stoppen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op een IOAZ-uitkering. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U heeft de afgelopen 10 jaar, onafgebroken, gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige
 • U heeft per jaar 1.225 uur of meer in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week
 • De inkomsten (winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld lager geweest dan € 27.493 (bedrag in 2023)
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 30.854 (bedrag per 1 januari 2023)
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de uitkeringsnorm die voor u geldt

Een IOAZ-uitkering is een uitkering die uw inkomen (en dat van uw partner) aanvult tot de voor u geldende bijstandsnorm. Bij een IOAZ-uitkering mag u een groter vermogen bezitten dan bij een uitkering op basis van de Participatiewet. U hoeft (een groot deel van) het vermogen in uw bedrijf en overig vermogen niet eerst 'op te eten'.

Meer informatie

Meer informatie over de IOAZ-uitkering en de rechten en plichten die daarbij horen vindt u in de Klantenmap IOAZ.