Stappenplan aanvraag kinderopvang toeslag

Wat kunt u doen om de kinderopvang toeslag of aanvullende toeslag te regelen?

Wanneer kunt u een aanvraag kinderopvang toeslag doen?

Hieronder leggen we uit wat u kunt doen om de kinderopvang toeslag bij de belastingdienst te regelen. Of hoe u een aanvulling kunt aanvragen bij de RSD.

U heeft kinderopvang nodig omdat u:

 • werkt
 • een re-integratie traject volgt
 • inburgert
 • voortgezet onderwijs volgt
 • studeert aan MBO, HBO of WO

Is uw inkomen niet hoog genoeg om de kosten van kinderopvang te kunnen betalen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De belastingdienst betaalt maximaal 96% van de kosten.

Heeft u met de toeslag van de belastingdienst nog steeds onvoldoende inkomen om de kosten van de kinderopvang te betalen? Dan kunt u misschien een extra vergoeding via de RSD krijgen.

De twee regelingen hebben verschillende voorwaarden en regels waar u aan moet voldoen.

1. Bedenk hoeveel uur en op welke dagen u opvang nodig heeft

Als u werkt

Houd rekening met een maximum aantal uren kinderopvang waarvoor u een toeslag kunt ontvangen.

 • Voor kinderen van 0-4 jaar: 140% van het aantal uren dat u werkt
 • Voor kinderen van 4 -12 jaar: 70% van het aantal uren dat u werkt

Heeft u een nul uren contract? Dan neemt de belastingdienst het gemiddelde van het aantal uren die u heeft gewerkt. Ga dan uit van de uren dat u zeer waarschijnlijk opgeroepen wordt.

Als u een re-integratie traject volgt, inburgert of onderwijs volgt

Houd rekening met maximaal 230 uur per kind per maand kinderopvang.

Voorbeeld

U bent alleenstaande ouder. U werkt 24 uur. U heeft opvang nodig voor een kind van 3 jaar en een kind van 6 jaar.

U kunt kinderopvang regelen:

 • Voor het kind van 3 jaar
  Maximaal 140% x 24 = 33,6 uur per week
 • Voor het kind van 6 jaar
  Maximaal 70% x 24 = 16,8 uur per week

33,6 uur is maximaal 6 dagdelen of 3 hele dagen.
16,8 uur is maximaal 3 dagdelen.

2. Reken deze uren om naar dagdelen

Een kinderopvangcentrum rekent met dagdelen.

Voor kinderen van 0-4:

 • 1 hele dag opvang = meestal 11 uur.
 • 1/2 dag opvang =  5,5 of 6 uur.

Het aantal uren per dagdeel is afhankelijk van het kinderopvangcentrum.

3. Bedenk of u ook opvang in de vakantie nodig heeft

U kunt bij de kinderopvang verschillende afspraken maken. U kunt kiezen voor

 • een contract met opvang in de vakantie (= 52-weken-contract) of
 • een contract zonder opvang in de vakantie (= 40-weken-contract)

4. Zoek het kinderopvangcentrum die bij u past en check het register

U zoekt opvang die bij uw situatie past. U kunt kiezen uit:

 • Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
 • Buitenschoolse opvang (4 -12 jaar)
 • Gastouderopvang (0-12 jaar)

Om de toeslag te kunnen krijgen, moet het kinderopvangcentrum zijn ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. Check of het kinderopvangcentrum van uw keuze in dit register staatexterne-link-icoon

5. Vraag een offerte op

Vraag een offerte aan bij het kinderopvangcentrum voor de dagen en uren dat u kinderopvang nodig heeft. Houd rekening met wel of geen opvang tijdens de schoolvakanties. Een kinderopvangcentrum rekent verschillende uurprijzen. Dit is afhankelijk van het soort contract.

De belastingdienst vergoedt tot een maximum uurprijs. De belastingdienst stelt deze maximum uurprijs elk jaar vast. U kunt dit checken op www.belastingdienst.nlexterne-link-icoon

Een kinderopvangcentrum kan prijzen vragen boven deze maximum uurprijs. De meerkosten komen voor uw eigen rekening. Soms kunt u een extra bijdrage van de RSD ontvangen waarmee u deze meerkosten kunt betalen.

6. Vraag met de offerte van het kinderopvangcentrum een kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst

U vraagt de kinderopvangtoeslag aan op de website van de Belastingdienst, www.toeslagen.nlexterne-link-icoon. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Wat heeft u nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen?

 • De offerte van het kinderopvangcentrum
 • Uw jaarinkomen. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of krijgt u studiefinanciering? Dan is uw inkomen minder dan € 20.302 per jaar

De belastingdienst vergoedt 96% van de kosten van kinderopvang en houdt hierbij rekening met de maximum uurprijs.

7. Vraag met de offerte een extra bijdrage aan bij de RSD

U kunt een extra bijdrage vragen bij de RSD voor de kosten van kinderopvang die niet door de belastingdienst worden vergoed. Deze extra bijdrage kunt u krijgen als u:

 • alleenstaand ouder bent, werkt en een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt
 • alleenstaand ouder bent en een re-integratie traject volgt of inburgert én een bijstandsuitkering ontvangt
 • een echtpaar bent, beiden werkt en een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt
 • een echtpaar bent, één van u werkt, en één van u volgt een re-integratie traject of inburgert én u een bijstandsuitkering ontvangt
 • een echtpaar bent en u beiden een re-integratie traject volgt of inburgert én een bijstandsuitkering ontvangt
 • voortgezet onderwijs volgt
 • studeert aan MBO, HBO en WO

U vraagt de aanvullende vergoeding aan met onderstaand aanvraagformulier. U kunt het formulier downloaden en op de computer invullen. Print de PDF uit om uw handtekening te zetten.

8. Ga het contract aan met het kinderopvangcentrum

U sluit zelf een contract af met het kinderopvangcentrum.

Betaling aan het kinderopvangcentrum

 • U kunt de belastingdienst en/of de RSD vragen de vergoeding rechtstreeks aan het kinderopvangcentrum betalen of
 • U betaalt zelf de hele rekening aan het kinderopvangcentrum. De toeslag en de extra bijdrage van de RSD worden dan op uw eigen rekening gestort.

Belangrijk

Verklaring kinderopvang

Als u een re-integratietraject volgt, dan krijgt u van de RSD een verklaring. Bewaar deze verklaring goed. De belastingdienst kan hierom vragen.

Voorschotten en definitieve vaststelling

De belastingdienst en de RSD betalen maandelijks een voorschot aan u of aan het kinderopvangcentrum.
Na 1 januari stellen de belastingdienst én de RSD de definitieve vergoeding vast.

 • Heeft u teveel gekregen, dan moet u het te veel ontvangen bedrag terug betalen
 • Heeft u te weinig gekregen, dan ontvangt u een nabetaling
 • Als het precies goed was, dan hoeft u niets te betalen en krijgt u niets meer.

De RSD heeft de jaaropgave van het kinderopvangcentrum nodig om de extra bijdrage definitief vast te kunnen stellen. Bewaar deze jaaropgave van het kinderopvangcentrum goed!

Wijzigingen doorgeven

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld omdat u minder bent gaan werken, of gestopt bent met het re-integratietraject? Neem dan altijd contact op met de klantmanager van de RSD. Het is belangrijk dat we op tijd veranderingen doorgeven aan de belastingdienst. Anders moet u misschien later de toeslag weer terug betalen.

Op tijd opzeggen

U heeft een contract met het kinderopvangcentrum. Heeft u geen kinderopvang meer nodig, zeg dan op tijd uw contract op. In het contract staat hoe lang van te voren u het contract moet opzeggen.

Vragen

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van kinderopvang of de kinderopvangtoeslag? Neem dan contact op met uw klantmanager of met de specialist kinderopvang van RSD de Liemers, (0316) 279 533.

U kunt deze informatie ook printen. Download hier de PDF.