kinderen opvang buitenschools

Kinderopvang

Als u één kind of meerdere kinderen heeft, moet u misschien gebruik maken van kinderopvang. Denk aan opvang bij werk of studie. Of bij een sociaal medische situatie of als het nodig is voor de ontwikkeling van uw kind.

Uw situatie

Op deze pagina kunt u lezen welke vergoeding u kunt krijgen voor de kosten van kinderopvang.

Heeft u kinderopvang nodig omdat u:

 • werkt
 • een re-integratie traject volgt
 • inburgert
 • voortgezet onderwijs volgt
 • studeert aan MBO, HBO of WO

Of heeft u kinderopvang nodig door een sociaal medische situatie, omdat u

 • revalideert
 • een dagbehandeling volgt
 • de zorg voor de kinderen tijdelijk te veel is

Of is kinderopvang nodig voor uw kind omdat uw kind

 • achterstand in de sociale ontwikkeling heeft
 • door ziekte van brus of ouder in de knel komt
 • of wilt u gebruik maken de peuterspeelzaal

Regelingen voor (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van kinderopvang

Afhankelijk van uw situatie komt u in aanmerking voor één van deze regelingen.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de bijdrage kinderopvang? Bel dan met de specialist kinderopvang van de RSD. De RSD is tijdens kantooruren te bereiken op (0316) 279 533.