Kinderopvang toeslag belastingdienst

Heeft u kinderopvang nodig vanwege werk, re-integratie, inburgering of school, dan kunt u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderopvangtoeslag belastingdienst

Heeft u kinderopvang nodig vanwege werk, re-integratie, inburgering of school? Dan kunt u bij de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen.

De belastingdienst betaalt maximaal 96% van de kosten. Ook houdt de belastingdienst rekening met een maximum uurprijs van de kinderopvang. Als het kinderopvangcentrum een hogere uurprijs vraagt, dan betaalt u de meerkosten zelf.

De belastingdienst betaalt de toeslag als voorschot aan u uit. Achteraf stelt de belastingdienst vast of u dat jaar de juiste vergoeding heeft gekregen. Heeft u teveel gekregen, dan moet u terugbetalen. Heeft u te weinig gekregen, dan krijgt u een bedrag nabetaald. Daarom is het heel belangrijk om wijzigingen in uw situatie en opvang meteen aan de belastingdienst door te geven.

Een belangrijke voorwaarde

U moet gebruik maken van een kinderopvangcentrum dat is ingeschreven in het landelijk register kinderopvang. U kunt dit zelf nakijken op www.landelijkregisterkinderopvang.nlexterne-link-icoon

U vraagt de toeslag aan op www.toeslagen.nlexterne-link-icoon.

Aanvullende vergoeding kinderopvang via de RSD

De aanvullende vergoeding is voor mensen die kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangen én

  • een bijstandsuitkering ontvangen en een traject naar werk volgen, of
  • een betaalde baan hebben en een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen of
  • een bijstandsuitkering ontvangen en inburgeren of
  • een studie volgen en studiefinanciering ontvangen of
  • voortgezet onderwijs volgen

De RSD vergoedt de eigen bijdrage van de kinderopvangtoeslag. RSD vergoedt alleen de uren die nodig zijn. Neemt u meer kinderopvang af dan nodig is voor re-integratie, inburgering of school? Dan moet u de meerkosten zelf betalen. De vergoeding wordt als voorschot aan u uitbetaald. Achteraf stelt de RSD vast of u de juiste vergoeding heeft ontvangen. De vergoeding loopt altijd tot en met 31 december. U moet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.