Stappenplan aanvraag kinderopvang Sociaal medische indicatie (SMI)

Wat kunt u doen om kinderopvang met een sociaal medische indicatie aan te vragen?

Wanneer kunt u kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie (SMI) aanvragen?

Soms komt u in een situatie terecht dat u kinderopvang nodig heeft omdat u bijvoorbeeld:

 • revalideert
 • een dagbehandeling volgt
 • de zorg voor de kinderen tijdelijk te veel is

Of is kinderopvang nodig voor uw kind omdat uw kind:

 • achterstand in de sociale ontwikkeling heeft
 • door ziekte van brus of ouder in de knel komt

In dat geval kunt u misschien gebruik maken van kinderopvang. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt aanvragen.

1. Overleg met uw hulpverlener, het consultatiebureau, jeugdarts of consulent van het wijkteam

Misschien kan kinderopvang helpen in het totale traject van hulpverlening. Kinderopvang kan ook bijdragen aan het halen van de doelen van de hulpverlening. Als uw contactpersoon de noodzakelijkheidsverklaring kan en wil afgeven, dan kunt u door naar stap 2.

Heeft u geen contact met een hulpverlener? Ook dan kunt u kinderopvang aanvragen. RSD de Liemers vraagt dan een advies aan Ausems en Kerkvliet. Ausems en Kerkvliet kan een onafhankelijk arts of psycholoog vragen een beoordeling te doen.

2. Zoek het kinderopvangcentrum die bij u past en check het register

U zoekt opvang die bij uw situatie past. U kunt kiezen uit:

 • Kinderdagverblijf (0-4 jaar).
 • Buitenschoolse opvang (4 -12 jaar)
 • Gastouderopvang (0-12 jaar).

Om een vergoeding voor sociale medische noodzaak te ontvangen, moet het kinderopvangcentrum ingeschreven zijn in het landelijk register kinderopvang. Check of het kinderopvangcentrum van uw keuze in dit register staatexterne-link-icoon.

3. Vraag een offerte op

Vraag een offerte aan bij het kinderopvangcentrum voor de dagen en uren dat u kinderopvang nodig heeft. Houd rekening met wel of geen opvang tijdens de schoolvakanties. Een kinderopvangcentrum rekent verschillende uurprijzen. Dit is afhankelijk van het soort contract.

4. Vraag met de offerte de vergoeding kinderopvang aan op grond van SMI bij de RSD

U vraagt de SMI-vergoeding aan met onderstaand aanvraagformulier.

Download de PDF. U kunt het formulier op de computer invullen.
Print de PDF uit om uw handtekening te zetten.

Stuur bij uw aanvraag de schriftelijke onderbouwing mee van de hulpverlenende instelling (bijlage 2 van het formulier). Zorg dat uw contactpersoon bijlage 2 van het aanvraagformulier ondertekent.

Mail de aanvraag met de volgende gegevens naar info@rsddeliemers.nl

 • de offerte van het kinderopvangcentrum
 • kopie van uw identiteitsbewijs en eventuele partner
 • kopie van de inkomensgegevens van u en uw partner
 • bijlage 2, de noodzakelijkheidsverklaring van uw contactpersoon

Heeft u vragen over het aanvraagformulier, bel (0316) 279 533 en vraag de specialist kinderopvang van de RSD om u te helpen.

5. De RSD handelt de aanvraag af

De RSD berekent de hoogte van het gezinsinkomen. Is het gezinsinkomen hoger dan 120% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) geldt een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is gelijk aan de toeslagtabel van de belastingdienst. U vindt de tabel op deze website van de Rijksoverheid.externe-link-icoon

De RSD laat binnen 8 weken met een brief weten wat het besluit is.

Belangrijk

Wijzigingen doorgeven

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld omdat u gestopt bent met de dagbehandeling, de situatie verslechtert, of u en/of uw partner verhuist? Neem dan altijd contact op met uw contactpersoon van de RSD. Het is belangrijk dat we op tijd de veranderingen weten. Soms verandert dan ook uw recht op de vergoeding. Anders moet u misschien later de vergoeding weer terug betalen.

Op tijd opzeggen

U heeft een contract met het kinderopvangcentrum. Heeft u geen kinderopvang meer nodig, zeg dan op tijd uw contract op. In het contract staat hoe lang van te voren u het contract moet opzeggen.

Denkt u dat de vergoeding door moet lopen, vraag dan op tijd de verlenging aan.

Vragen

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden van kinderopvang of de kinderopvangtoeslag. Neem dan contact op met uw contactpersoon van RSD de Liemers, (0316) 279 533.

U kunt deze informatie ook printen. Download hier de PDF.