Kinderopvang Sociaal medische indicatie (SMI)

Als kinderopvang noodzakelijk is vanwege een sociale of medische situatie van de ouder of het kind, kunt u een vergoeding aanvragen bij de RSD.

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Is kinderopvang noodzakelijk door een sociale of medische situatie van de ouder of het kind? En u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u een vergoeding voor kinderopvang aanvragen bij de RSD.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw inkomen. Is uw inkomen lager dan 120% van het Wettelijk Minimum Loon (WML)? Dan worden de kosten volledig vergoed. Is uw inkomen hoger? Dan gaan we uit van de inkomenstabel van de belastingdienst. Dit betekent dat u dan een eigen bijdrage betaalt. U kunt de RSD vragen om vooraf een berekening te maken. Zo weet u wat u zelf moet betalen.

Belangrijk is dat de kinderopvangorganisatie ingeschreven staat in het landelijk register kinderopvangexterne-link-icoon.

Peuteropvang en Vroege Voorschoolse Educatie

Heeft u een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar? En wilt u gebruik maken van peuteropvang? Neem dan contact op met de peuteropvang organisatie van uw keuze.

Peuteropvang wordt gesubsidieerd door de gemeente. De gemeente betaalt de subsidie aan de peuteropvang. De peuteropvang organisatie vraagt aan u een kleine eigen bijdrage voor de opvang. Het consultatiebureau en de leiders van de peuteropvang kunnen bij de gemeente aangeven dat uw kindje vroege voorschoolse educatie nodig heeft.