Ontheffing voor alleenstaande ouder

Als u één of meerdere kinderen heeft onder de vijf jaar en een PW-uitkering ontvangt, kunt u een ontheffing aanvragen voor de arbeidsplicht.

Ontheffing arbeidsplicht voor alleenstaande ouders

We leggen u uit wat dit inhoudt en wat u wel moet doen of juist niet hoeft te doen.

Eén of meer kinderen onder de 5 jaar

Heeft u kinderen onder de 5 jaar heeft, dan kunt u een ontheffing aanvragen voor de arbeidsplicht (punt 2a t/m 2c).

U krijgt geen ontheffing voor de re-integratieplicht (punt 3a en 3b). Wel houden we rekening met uw situatie, nu en in de toekomst.

Wat is een ontheffing voor alleenstaande ouders?

U kunt een ontheffing aanvragen voor een periode van maximaal 5 jaar. Het maakt daarbij niet uit hoeveel kinderen u heeft. Als het jongste kind 5 jaar is geworden, stopt de ontheffing automatisch.

U kunt ook zelf vragen om de ontheffing eerder te stoppen.

De ontheffing stopt ook als u geen recht meer heeft op een bijstandsuitkering.

De wet geeft aan dat u zich in de periode van de ontheffing wel moet oriënteren. Ook moet u zich voorbereiden op de periode ná de ontheffing van de arbeidsplicht. Het is ook uw plicht dat de afstand tot de arbeidsmarkt, tijdens uw ontheffing, niet groter wordt.

Co-ouderschap

Heeft u co-ouderschap, dan krijgt u alleen ontheffing voor die dagen waarop u de zorg voor de kinderen heeft. Op de dagen waarop uw ex-partner voor de kinderen zorgt, heeft u een arbeidsverplichting.

Re-integratieplicht

In de periode van de ontheffing heeft u wel een re-integratieplicht. U moet wel meewerken aan trajecten die uw kans, om weer aan het werk te kunnen gaan, vergroten. Samen met uw klantmanager kijkt u wat bij uw situatie past. Zowel nu als in de toekomst. We houden rekening met uw zorg voor kleine kinderen en andere persoonlijke bijzonderheden.

Het doel van het traject is:

 • u weet straks goed wat u wilt
 • u weet wat bij u past
 • u weet naar welk werk u ná de ontheffing op zoek gaat

Voorbeelden van trajecten:

 • Loopbaanonderzoeken
 • (Beroeps)opleiding
 • Coachingstraject
 • Vrijwilligerswerk
 • Enzovoort

Aanvragen van een ontheffing voor alleenstaande ouders

U wilt een ontheffing voor alleenstaande ouders aanvragen. Dit zijn de stappen:

 • U neemt eerst contact op met uw klantmanager van de RSD.
 • Samen bespreekt u uw verzoek.
 • De klantmanager van de RSD stuurt u een link naar het digitale aanvraagformulier Ontheffing alleenstaande ouder. U vult dit formulier in. U logt in met uw DigiD.
 • Als u het digitale formulier heeft ingevuld, komt dit automatisch bij uw klantmanager terecht. U ontvangt zelf een kopie van uw aanvraag in uw mailbox.
 • De klantmanager nodigt u uit voor een gesprek.
 • De klantmanager beoordeelt uw digitale aanvraag en kent deze toe als u aan de voorwaarden voldoet.
 • Samen met de klantmanager bepaalt u wat u gaat doen in de periode van de ontheffing.
 • Deze afspraken leggen we vast in een brief. Wij noemen dit een beschikking.
 • Elke 6 maanden heeft u een gesprek met uw klantmanager over de voortgang.
 • Als het goed gaat, dan volgt u het traject zoals afgesproken.
  Als het niet goed gaat, bekijken we samen hoe het kan dat het niet goed gaat.
  Als u hier niets aan kunt doen, passen we het trajectplan aan. We kijken wat wél lukt om het traject te volgen.
  Lukt het niet omdat u niet meewerkt, of niet gemotiveerd bent, dan hebben we een gesprek.
  We overwegen dan om de ontheffing in te trekken én uw uitkering tijdelijk te verlagen.

Kinderopvang, vervoer en andere dingen die nodig zijn

 • Als u een traject gaat volgen, helpt de RSD u om dit ook mogelijk te maken.
 • We kijken samen met u op welke dagen u bijvoorbeeld aan uw toekomst kunt werken.
 • Als dat nodig kunnen we samen met u kinderopvang regelen.
 • We zorgen ervoor dat u niet te ver hoeft te reizen voor uw traject.
 • Als het nodig is om vervoer te regelen, dan kijken we samen naar wat mogelijk is.
 • De RSD denkt zo veel mogelijk met u mee. Samen zorgen we ervoor dat het traject bij uw situatie past en het voor u mogelijk is om een traject te volgen.

Voor kinderopvang hebben we een aparte informatiefolder. Heeft u deze nog niet gekregen, vraag het dan aan uw klantmanager.

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en ontheffing alleenstaande ouders

Mensen met schulden, die zijn opgenomen in een wettelijk saneringstraject, zijn verplicht om er alles aan te doen om werk te vinden. Vanuit dit schuldtraject hebben ze de plicht om te solliciteren.

Een gemeentelijke ontheffing voor alleenstaande ouders kan problemen met de WSNP opleveren. Neem daarom altijd contact op met de bewindvoerder om na te gaan of u deze ontheffing mag krijgen.

Uw klantmanager kan samen met u contact leggen met de bewindvoerder om afspraken te maken over een eventuele ontheffing.