Niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers)

Wat doet de RSD als u geen werk en uitkering hebt, maar wel hulp zoekt bij het vinden van werk of een opleiding.

Wat kan de RSD voor u doen, als u

 • Geen werk hebt
 • Geen opleiding volgt
 • Geen uitkering ontvangt van de RSD, UWV of SVB
 • Wel hulp zoekt bij het vinden van werk of een opleiding

Afhankelijk van uw situatie kan de RSD u helpen bij het re-integreren naar werk. 
Vanuit de Participatiewet helpt de RSD mensen zonder werk en zonder uitkering zo snel mogelijk aan werk. Hierbij gaat het om alle soorten werk. U kunt niet zomaar kiezen wat u leuk vindt. Wij kijken welk werk er is en of dit past bij uw mogelijkheden. 

Wat kunt u van RSD de Liemers verwachten

 • Wij brengen uw mogelijkheden en onmogelijkheden op de arbeidsmarkt goed in beeld.
 • Wij geven u een deskundig advies.
 • Samen met u stellen we een passend plan van aanpak op. In dit plan zetten we wat nodig is om de belemmeringen weg te nemen en weer aan het werk te gaan. En we zetten de stappen op een rij om aan het werk te komen.
 • Wij kopen een passend traject naar werk of een opleiding voor u in. We houden het einddoel ‘Werk’ altijd voor ogen.
 • Wij financieren een re-integratietraject of opleiding als u daar zelf het geld niet voor heeft. We moeten wel zeker zijn dat u dit u helpt om, binnen korte tijd, weer aan het werk te gaan.

Wat doet de RSD niet?

 • De RSD is geen loopbaanadviseur.
  Wij hebben de taak om inwoners zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Dit is werk waarvan we denken dat u dat kunt. Wij houden zo veel mogelijk rekening met uw wensen. Maar wij gaan geen re-integratietraject of opleiding betalen als we niet zeker weten dat u hierin, binnen korte tijd, werk vindt.
 • De RSD is ook geen uitzendbureau.
  Volgt u via de RSD een traject naar werk? Dan verwachten we dat u actief aan de slag gaat en op zoek gaat naar werk. De RSD kan u hierbij helpen. Wij hebben geen map met vacatures zoals uitzendbureaus.

Eigen bijdrage

Soms vragen wij van u een eigen bijdrage om het re-integratietraject of de opleiding te betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw (gezamenlijk) vermogen van u en een eventuele partner. Wij bespreken dit altijd vooraf met u, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Eenmaal gestart met het traject, gaan we ervanuit dat u het traject helemaal afmaakt.

Hoe werkt het?

 • U vult op onze website het formulier Kan de RSD mij helpen?externe-link-icoon in.
 • Komt u in aanmerking voor hulp van de RSD, vult u het contactformulier in. Een medewerker van de RSD neemt contact met u op om een afspraak te maken.
 • Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar.
 • Na deze afspraak, vragen wij u het aanvraagformulier in te vullen. Hiermee doet u een verzoek om hulp van de RSD bij het re-integreren naar werk.
 • Zodra wij het ingevulde formulier van u hebben ontvangen, maken we een afspraak om het vervolg te bespreken. Wat is uw opleidings- en arbeidsverleden? Wat zijn uw vaardigheden? Wat zijn uw verwachtingen? Welke stappen zijn nodig om naar werk te komen? Moet u een eigen bijdrage betalen?
 • We sluiten het gesprek af met duidelijke afspraken, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Afhankelijk van uw situatie wordt u voor kortere of langere tijd door ons begeleid.