daycare iconWijziging kinderopvang doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie, waardoor de kinderopvang moet worden aangepast? Gebruik dan het wijzigingsformulier Kinderopvang.

Wijzigingen doorgeven

Zijn er wijzigingen in uw gezins- of werksituatie? Moet hiervoor de kinderopvang worden aangepast? Geef deze wijzigingen binnen 3 dagen door aan de RSD.

  • De wijziging kan van invloed zijn op de vergoeding van kosten van de kinderopvang.
  • Teveel ontvangen vergoeding voor kosten kinderopvang moet altijd worden terugbetaald. 

Om wijzigingen door te geven, vult u het wijzigingsformulier Kinderopvang in. Vergeet niet uw handtekening te zetten op het formulier. Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken naar info@rsddeliemers.nl