Werkervaringsplaats

Een werkervaringsplek kan voor een kandidaat een goede opstap zijn naar werk. Zeker als kandidaten al langere tijd niet actief zijn op de arbeidsmarkt, kan de stap groot zijn. Op een werkervaringsplaats kunnen kandidaten meelopen. Daarnaast kunnen de kandidaten weer werkervaring, werkritme en zelfvertrouwen opbouwen.

Belangrijk om te weten

Een werkervaringsplek heeft als doel dat de kandidaat

  • zich persoonlijk verder kan ontwikkelen
  • werkervaring kan opdoen
  • de stap naar betaald werk bij een andere werkgever makkelijker kan maken

De duur van de werkervaringsplek is maximaal 6 maanden. Vindt de kandidaat gedurende deze periode betaald werk, dan gaat dit voor.

De RSD kijkt, samen met de werkgever en de kandidaat, of een werkervaringsplek een goede opstap kan zijn naar werk.

Vragen over een werkervaringsplek

Heeft u mogelijkheden om een kandidaat een kans te bieden? Neem dan contact op met de RSD en geef aan dat u informatie wilt over Werkervaringsplekken. Een medewerker van de RSD neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

Stuur een mail naar lks@rsddeliemers.nl. Geef aan dat u meer wilt weten over het aanbieding van een werkervaringsplaats.