venture iconWat doet de RSD voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het lastig om de juiste mensen te vinden voor uw bedrijf. Wat gaat u doen? Stelt u uw eisen als werkgever bij? Of is het tijd om anders te kijken naar het vinden van gemotiveerde kandidaten?
Wilt u weten wat de RSD voor werkgevers kan betekenen? Stuur een mail naar lks@rsddeliemers.nl. Een medewerker neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

Kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inwoners die een uitkering ontvangen van de RSD (onze klanten), hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat komt bijvoorbeeld omdat ze

  • langere tijd niet hebben gewerkt of
  • omdat ze een arbeidsbeperking hebben

Dat betekent dat onze kandidaten niet altijd direct inzetbaar zijn voor uw vacatures.

Wat de RSD voor u kan doen?

We kijken of onze klanten kunnen worden voorbereid om úw vacature in te vullen. Samen met u kijken we wat een kandidaat volgens u moet kunnen. Daarna kijken wij of we dit kunnen overbruggen met voorzieningen als een proefplaatsing, opleiding, begeleiding of financiële compensatie. Zo leveren we maatwerk passend bij uw wensen én de mogelijkheden van onze klanten.

Banenafspraak en Quotumwet Arbeidsbeperkten (BQA)

Binnen de banenafspraak vallen banen die werkgevers openstellen voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze mensen hebben de indicatie Doelgroepregister gekregen via het UWV. Deze indicatie kunnen kandidaten zelf aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of deze kandidaat in staat is om zelf het wettelijk minimum loon te verdienen, of dat dit niet lukt door een arbeidsbeperking (een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap). Alleen mensen met een indicatie Doelgroepregister komen in aanmerking voor deze banen.

De overheid wil dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan de slag gaan in een ‘gewone’ baan. Ook als zij niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Wat betekent dat voor de werkgever?

Volgens de wet BQA moeten werkgevers en overheid, met meer dan 25 werknemers, een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Meer informatie over de banenafspraak vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Inclusief ondernemen op een inclusieve arbeidsmarkt

Werkgevers die inclusief ondernemen, bieden medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun bedrijf. Dit kunnen zij doen door een betaalde baan of werkervaringsplaats aan te bieden. In de arbeidsmarktregio Midden Gelderland is het netwerk Samen voor een baan actief. Samen voor een baan is een initiatief van Inclusief Midden-Gelderland, Scalabor, UWV en Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland.

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP)

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is voor werkgevers dé logische sparringpartner voor personeels- en arbeidsmarktvraagstukken. De vraag van de werkgever staat altijd centraal. De dienstverlening van het WSP is kosteloos voor werkgevers in de regio Midden-Gelderland.

Werkgeversservicepunt en RSD de Liemers werken nauw samen bij het vinden van de juiste kandidaten.

Meer weten over Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland.

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.