document iconSubsidies en financiële regelingen

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruik maken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.
Wilt u meer weten over de subsidies en financiële regelingen in uw situatie? Stuur een mail naar lks@rsddeliemers.nl. Een medewerker van de RSD neemt binnen 3 werkdagen contact met u op.

Overzicht subsidies en regelingen

Loonkostensubsidie

Werknemers krijgen een normaal salaris. De overheid compenseert de werkgever voor de verminderde productiviteit.

Loondispensatie

Voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. De werkgever betaalt minder loon aan de werknemer. Loondispensatie kan een halfjaar tot 5 jaar duren. Aanvragen verloopt via het UWV.

Loonkostencompensatie bij ziekte (No-riskpolis)

Compensatie bij ziekte voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aanneemt.

Stel uw vraag over de No-riskpolis. Neem contact op met de RSD Procesbegeleiders

Aanpassingen aan de werkplek

Het UWV of de gemeente geven deze subsidie.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor werkgevers die iemand aanneemt

Meer informatie over deze financiële regelingen vindt u op www.rijksoverheid.nl